Norges Fjordhestlag er ein organisasjon der det skjer veldig mykje. Både styret, aktivitetsutval, avlsutval, marknadsføringsutval, Barnas Fjordhestlag, meisterskapsarrangørar og lokal- og fylkeslag jobbar kontinuerleg med ulike saker og prosjekt.

I nyheitsbrevet vårt, «Njålsmerket» kan du lese om ting som har hendt i Norges Fjordhestlag i det siste. Dette vert sendt på e-post til alle medlemmer og andre som har meldt seg på. Ynskjer du å motta nyheitsbrevet i framtida, kan du melde deg på på våre nettsider.

Her kan du lese Njålsmerket for juni 2017.