Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest ønsker velkommen til

 

HØSTMØTET 2017

 

Scandic Hafjell 3. – 5. november

Møteleder: Bjørn Vollstad

 

Fredag: Velkommen!

Kl. 1800 Åpning av helga – velkommen ved Janne og Åge

Kl. 1830 Info fra fagutvalget ved Nils Ivar Dolvik

Kl. 1900 Drektighetstall ved Siri Furre

Kl. 2000 Middag

 

Lørdag:

Kl. 0900 De nye bruksprøvene ved Hanne Fjerdingby Olsen

Kl. 1100 Lunsj

Kl. 1200 Stavsplassen – hippodromen
Visning av de nye bruksprøvene i praksis – hva ser en bruksprøvedommer etter?
Åpen dømming av hester – hva ser en eksteriørdommer ser etter?

Kl. 1700 Hoppelinjeprosjektet ved Siri Furre

Kl. 1800 Informasjon fra Norsk Hestesenter

Kl. 2000 Festmiddag

 

Søndag:

Kl. 0900 Rasespesifikk del – Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest deler seg i to møterom

Kl. 1200 Åpen post – muligheter for å stille spørsmål til styrene og utvalgene i landslagene

Kl. 13.45 Avslutning – vel hjem!

Kl. 1400 Lunsj og avreise

 

Påmeldingsinformasjon

Meld deg på ved å sende epost til bente.lilleengen@nhest.no innen 1. oktober. Bindende påmelding.

Betaling skjer ved påmelding til kontonummer 2095 19 84222 (Landslaget for dølahest). Betalingen må merkes med raselag, navn på deltaker og påmeldingsalternativ.
Merk: Påmelding er ikke gyldig før innbetaling er registrert på konto.

 

Påmeldingsalternativ og priser:

Alternativ 1:

«Full pakke» fra fredag 3. til søndag 5. november inkl. 2 x lunsj, 2 x middag, 2 x overnatting m/frokost.

2900,- totalt. Hvis to går sammen om dobbeltrom: 2500,- per person.

Alternativ 2:

Lørdag 4. til søndag 5. november inkl. 2 x lunsj, 1 x middag, 1 x overnatting m/frokost.

1900,- totalt. Hvis to går sammen om dobbeltrom: 1500,- per person.

Alternativ 3:

Dagpakker, pris per person:
Fredag 3. november: Teori 250,-. Inkludert middag: 500,-
Lørdag 4. november: Teori inkl. lunsj 750,-. Inkludert festmiddag 1150,-
Søndag 5. november: Teori inkl. lunsj 750,-

 

Eventuelle spørsmål eller merknader må skje i e-post ved påmelding.

Vi oppfordrer alle til å søke sitt lokal-/distriktslag om støtte til reise.

Spesifisert agenda på den rasespesifikke delen kommer nærmere møtet.

 

Husk påmeldingsfristen – vel møtt!