I dag startar årets Haustmøte, som i år er eit samarbeid mellom Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest. Vi gler oss til ei helg med sosialt samvær og fagleg påfyll. Hadde du ikkje anledning til å reise på Haustmøtet i år kan du følge med på Norges Fjordhestlag sine Facebook-sider og nettside for oppdateringar undervegs. 

Vi ynskjer alle påmeldte hjarteleg velkomne!

Program:

Sted: Scandic Hafjell 3. – 5. november
Møteleder: Bjørn Vollstad

Fredag: Velkommen!

Kl. 1800 Åpning av helga – velkommen ved Janne og Åge

Kl. 1830 Info fra fagutvalget ved Nils Ivar Dolvik

Kl. 1900 Fruktbarhet og trender 1989 – 2017 ved Siri Furre

Kl. 2000 Middag

 

Lørdag:

Kl. 0900 Bruksprøvene ved Hanne Fjerdingby Olsen

Kl. 1100 Lunsj

Kl. 1200 Stavsplassen – hippodromen
Visning av bruksprøver i praksis – hva ser en bruksprøvedommer etter? 
Åpen dømming av hester – hva ser en eksteriørdommer etter?

Kl. 1700 Hoppelinjeprosjekt, slektskapstall og innavl  ved Siri Furre

Kl. 1800 Informasjon fra Norsk Hestesenter

Kl. 2000 Festmiddag

 

Søndag:

Kl. 0900 Rasespesifikk del – Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest deler seg i to møterom

Agenda for Fjordhesten:

  • Fokus på lokallag – FRIFOND midler og Barnas Fjordhestlag
  • Informasjon fra Aktivitetsutvalget, Avlsutvalget og Markedsføringsutvalget

 

Kl 1115-1145 Prosjekt Kvalitetshest – dette foredraget er flyttet fra rasespesifikk del for fjordhest til felles etter ønske fra deltagere

Kl. 1200 Åpen post – muligheter for å stille spørsmål til styrene og utvalgene i landslagene

Kl. 13.45 Avslutning – vel hjem!

Kl. 1400 Lunsj og avreise