Norges Rytterforbund sitt konkurransereglement er endret, og dette gir følger for NM for Fjordhest.

NRYFs KR er revidert og gjelder fra 1. mars. Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag ser at det er elementer som påvirker NM for Fjordhest. Noen av disse endringene gjelder fra 1. mars, og noen fra 1. mai. Endringene vil  særlig påvirke BUF da de fjerner LA i kjøring.  Aktivitetsutvalget vil så raskt som mulig komme med en uttalelse om hvilke endringer det blir i årets NM.