Endringer i KR påvirker årets NM Fjordhest

 

 

 

Norges Rytterforbund slapp oppdaterte konkurransereglement (KR) 1. mars. Aktivitetsutvalget har gått gjennom endringene og finner en endring som påvirker oss. Klassenivå Lett i kjøring endres fra tre klasser til en. LC blir til «Utdanning», mens LB og LA slås sammen til «Lett», nivået havner midt mellom de to.

NM har lette kjøreklasser i fire sammendrag, alle presisjon. Det gjelder de tre BUF-klassene og NM Junior. Årets klasser blir som følger:

 • BUF 4 år/klasse 11: Utdanning
 • BUF 5 år/klasse 12: Lett
 • NM Junior/BUF 6 år/klasse 13: Lett

NM Junior har kvalifikasjonskrav godkjent runde på aktuelt nivå. Siden endringen kommer kort tid før NM og mange bor i regioner med lite kjørestevner, vil det være mulig å søke dispensasjon fra dette kravet i 2018 dersom man er kvalifisert iht gammelt krav (godkjent runde i LA presisjon). Send søknad med dokumentasjon på kvalifiseringen til Aktivitetsutvalget.

For å starte åpne klasser i kjøring følges standard kvalifisering iht. KRIX. De sier nå følgende:

 • Utdanningsklasse Ingen krav
 • Lett klasse Ingen krav
 • Middels 2 Lette klasser til minst 55%. B- og C- konkurranse må være gjennomført med godkjent resultat.
 • Vanskelig 2 Middels til minst 50%. B- og C- konkurranse må være gjennomført med godkjent resultat.

Merk at kravet i Middels har økt fra 50 til 55% for dressur.

Dersom du har sett flere endringer som påvirker NM og vi ikke har fanget det opp, ikke nøl med å kontakte oss.

Innspill ønskes til statuttrevisjon NM Fjordhest og BUF

Statuttene skal revideres annethvert år, det vil si at tiden er inne for revisjon nå i 2018. Det er ikke noe mål at statuttene skal endres mye hver gang, det beste er stabile statutter som gir forutsigbarhet, men noen endringer står på planen. Vi ønsker innspill, særlig fra arrangører av NM og de aktivt startende som kjenner hvor skoen trykker. Både synspunkter på ting som bør tas inn, fjernes eller endres i statuttene er velkomne.

Oppvisninger med fjordhest i 2018/2019

Aktivitetsutvalget ønsker at fjordhesten skal vises frem på følgende arenaer:

 • show under Nordisk-Baltisk i Kjøring 3.- 8. juli på Bjerke Travbane. Karjoler eller annet tradisjonelt/nasjonalt er ønsket.
 • oppvisning under Dyrsku’n på Seljord 14. – 16. september (denne jobber vi med en avtale på)
 • showinnslag/oppvisning under Kingsland Oslo Horse Show 11. – 14. oktober
 • oppvisning i familieshowet på Stavsmart’n 19. – 21. oktober, pluss kose/hilsehest i stallringen
 • showinnslag/oppvisning på AEG februar 2019

Alle disse planlegger sine show nå, det er viktig med kontakt tidlig for å få plass. Si fra dersom du har tips til hva fjordhesten kan stille med på noen av disse , eventuelt har noe å bidra med selv. Ta også kontakt hvis det er flere arenaer vi bør sørge for at fjordhesten synes. Vi har et budsjett for å dekke reisekostnader til de som bidrar.

Mvh Aktivitetsutvalget

aktivitet@fjordhest.no