Etter oppmoding frå Haustmøtedeltakarane legg vi ut presentasjonen som vart brukt i bolken «Fjordhesten sine fargar – korleis kan vi bevare dei?».

Trykk på biletet for å komme til presentasjonen: