De nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/ lyngshest er samlet på felles stand under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm denne helgen.  – Det er første gangen vi har fått til et slik samarbeid, og dette vil utvikle videre, sier direktør ved Norsk Hestesenter Cecilie Gaarder Skaug.

Gjennom hele festivalen vil du kunne møte representanter fra raseorganisasjonene og de nasjonale hestesentrene. De vil gjerne møte hesteinteresserte, informere og slå av en prat om de tre rasene og aktivitene rundt dem.

Det er et stadig tettere samarbeid mellom raseorganisasjonen og de nasjonale hestesentrene om bevaringsarbeid, men det er første gang de presenterer seg samlet under samme profil.

– Vi må bli flinkere til å vise oss frem. Det er viktig å være tilstede og vise igjen på slike store arrangementer, sier leder i Norges Fjordhestlag Janne Seilen, og tror flere vil få øynene opp for egenskapene ved de nasjonale rasene.

Norwegian Horse Festival er en videreføring av Arctic Equestrian Games (AEG), og er flytte fra Stokke i Vestfold til Norges Varemesse på Lillestrøm. Dette er en skikkelige hestefest med  spektakulære show, clinicer og internasjonale klasser i sprang, dressur og islandshest, og er det største hesteeventet i Norge noensinne.

– De nasjonale rasene egner seg også i sporten, og her må vi vise oss mer frem, sier Linda Nordgård Holmebukt, daglig leder ved Nasjonalt senter for Nordlandshest/ Lyngshest.

Alle raseorganisasjonene har nasjonale mesterskap, eller NM, og lørdag samles alle arrangørene på standen. Holmebukt håper de som er nysgjerrige benytter anledningen til å stikke innom.

Det har vært mange innom standen de første timene av festivalen. Både de som har nasjonal rase selv, de som er ekstra interessert og andre.

– Det er gøy og stå her sammen, og det er kjekt å snakke med deltagerne under festivalen, sier daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Magni Hjertenes Flyum, og forteller at det er tydlig at de fleste har et forhold til minst en av rasene selv om de ikke har brukt de selv.

Standen er et samerbeid mellom Norsk hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest, Norsk Fjordhestsenter,Landslaget for Dølahest, Landslaget for nordlandshest/ lyngshest og Norges Fjordhestlag.

 

Alle lederne ved de nasjonale hestesentrene deltok på standen under Norwegian Horse Festivaltorsdag. Fra venstre daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Magni Hjertenes Flyum, direktør ved Norsk Hestesenter, Cecilie Gaarder Skaug, og daglig leder ved Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest, Linda Nordgård Holmebukt.

– Vi er stolte av de som stiller til start med norsk rase, sier leder ved Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest. Linda Nordgård Holmebukt. Miriam Winterseth deltok under ponni under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm.

  

Du møter representanter for alle de norske rasene på Norwegian Horse Festival. Asle Espe fra Norsk Fjordhestsenter informerer selvsagt like gjerne om dølahest og nordlandshest/ lyngshest.