Den årvisse hingsteutstillinga for fjordhest vert arrangert på Nordfjordeid 1.-4. mai. Her finn du program for veka:

Tysdag 30.april
Kl. 15:00: Frammøte av hingstar til utvida bruksvurdering (UB)
Kl. 15:30: UB: Veterinærundersøking av hingstar
Kl. 18:00: Infomøte UB

Onsdag 1. mai
Kl. 08:30: UB: Lausmønstring og laushopping
Kl. 09:45: UB: Rideprøver i ridehall og terreng
Kl. 15:00: UB: Moglegheit for ny rideprøve (frivillig)
Kl. 17:00: Årsmøte Fjord Horse International, Norsk Fjordhestsenter
Kl. 18:00: UB: Stallobservasjon
Kl. 19:00: Jubileumskveld på hotellet, Nordfjord hotell
Kl. 21:00: Fjordhestkviss, Nordfjord hotell

Torsdag 2. mai
Kl. 08:00: UB: Køyreprøver
Kl. 13:00: UB: Moglegheit for ny køyreprøve (frivillig)
Kl. 13:00: Veterinærundersøking startar)
Kl. 13:00: Årsmøte i Norges Fjordhestlag, Nordfjord Hotell
Kl. 15:15: Kort gjennomgang av reglement m.m., for alle utstillarar, utanfor stallen
Kl. 15:30: Mønstring på hardt underlag alle klasser
(sjå detaljert tidsskjema)
Kl 16:00: Show Fjordane folkehøgskule
Kl 18:00: UB: Stallobservasjonar
Kl. 18.30: Lausmønstring alle hingstar, unntatt UB
Frå 18:00: Offisiell fotografering av hingstane på Fjordhestsenteret

Fredag 3. mai
Kl. 08:30: Gjennomgang av køyreprøva
Kl. 09:00: Opning av utstillinga. Klassevis mønstring med påfølgjande einskilddømming, køyreprøver, veterinær og måling (sjå detaljert tidsskjema).
Kl. 14:00: Showklasse 2-årshingstar
Kl. 20:00: Utstillingsmiddag

Laurdag 4. mai
Kl.10:00: Klassevis mønstring
Frå11:00: Ulike aktivitetar i sentrum, mellom anna 4H og Barnas Fjordhestlag
Kl.11:30: Opptog av dei utstilte hingstane, Øyane – Eid sentrum
Kl.13:00: Kvalitetsoppstilling og premiering