Her finn du bilete og omtale av alle hingstane som fekk kårings- eller premiegrad under hingsteutstillinga på Nordfjordeid i 2019.

Alle foto: Ina Steiro Herstad

1 Fjelltor
f. 2007, e. Torsetblakken u. Fjellmøy
Oppdrettar: Knut Rasmus Hjelle
Eigar: Even Myklebust og Knut Rasmus Hjelle

Fjelltor har totalt 51 norskfødte avkom født 2011 – 2014, med 42 ulike hopper. Av avkommene er 20 premiert. Én sønn har 1.premie og ytterligere tre sønner har oppnådd kåringsgrad. Han har 12 hopper med 1. eller 2.premie. I tillegg har Fjelltor to avlsgodkjente sønner i Sverige. Avkomspremie A, dagens hest

2 Fløgstad Odin
f. 2009, e. Fattnes Jonas u. Fløgstad Lenda
Oppdrettar: Jakob Knutsen
Eigar: Even Myklebust
(Hingsten er død)

Fløgstad Odin har 10 norskfødte avkom, alle med ulike mødre. Av disse avkommene har åtte premiegrad. Han har to sønner med 1.premie i Norge, og ytterligere én sønn med kåringsgrad. Fløgstad Odin har tre døtre med 1.premie og én med 2.premie. Ut over dette har han en sønn med kåringsgrad og en medaljehoppe i Danmark.
Avkomspremie A

Klasse 1


5 Alme Baronen
f. 2012, e. Fjelltor u. Aarnes Lerka
Oppdrettar: Dan Ole Alme
Eigar: Even Myklebust og Jorunn Alme

Langlagt, oppsynt hingst av meget god type. Pent hode. Velansatt, velformet hals. Velliggende skulder. Noe umarkert manke. God dybde. Langt, velformet kryss med gode vinkler. Noe flate framknær. Gode underlår. God muskelsetting i kroppen. Tåvid HF, ellers velstilte, gode bein. Taktfast og energisk skritt. Ledig, meget godt trav med god bruk av ledd. Romslig, taktfast galopp med god bæring.
9-9-8-9-9, 1. premie I kval

4 Lauvprinsen
f. 2011, e. Perakrossen u. Lauvdokka
Oppdrettar: Anne Lise Sorteberglien
Eigar: Lars Mangelrød

Harmonisk sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt, noe mektig hals. God skulder og velmarkert manke. God overlinje og godt vinklet kryss. Godt muskelsatt kropp. Tåvid frambeinsstilling. Litt rette haser. Velformede høver. Taktfast godt skritt m/god bruk av ledd. Taktfast og ledig trav med noe padlende frambeinsføring. Velbalansert og regulerbar galopp, noe på framparten.
8-8,5-7,5-8,5-8, 2. premie II kval

3 Lille Ulrik
f. 2011, e. Elvar u. Rasmina
Oppdrettar: Per Arvid Rødal
Eigar: Anette Alnes

Knapt middels stor, sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt og velformet hals. Lite markert, rund manke. Godt vinklet kryss med god muskulatur. Føre bein med gode ledd. Brutt akse høyre fram. Høye drakter, ellers gode høver. Marktrang, men ledig og veivinnende skritt med god bruk av ledd. Ledig og velbalansert trav. God rommelighet og innundergrip i galopp.
8-8-8,5-8,5-8, 2. premie III kval

Klasse 2

12 Toregardens Caiser
f. 2015, e. Severin u. Caisa
Oppdrettar: Gunnhild Kvalsvik Vartdal
Eigar: Nina Bekkevold og Ole Johannes Aas

Vakker, maskulin, oppsynt hingst av meget god type. Vakkert hode. Velansatt, velformet hals. God skulder og velmarkert manke. God dybde. God overlinje med god muskulatur. Godt vinklet kryss. Føre bein. Tåvid VF. Taktfast, ledig skritt. Ledig, meget godt trav. Taktfast og velbalansert galopp. Nr. 1 av 8 hingster på UB 2019.
9-9-8-9-9, 1. premie I kval

8 Helgprins
f. 2015, e. Kamillas Tord u. Helgfina
Oppdrettar: Gisle Helgås
Eigar: Dorthea Solheim og Tina Eide

Høgstilt, oppsynt hingst av god type med godt kjønnspreg. Noe tungt hode. Velansatt, velformet hals. Velliggende bog. Godt sluttet kropp med godt vinklet kryss. Føre bein. Tåvid BF. Bra høver. Skøytende frambeinsbevegelser. Ledig, taktfast skritt og trav. God balanse, litt lite rommelighet i galoppen. Nr. 2 av 8 hingster på UB 2019.
8-8,5-7,5-8-8, 2. premie II kval

10 Bjørkely Prinsen
f. 2015, e. Lauvprinsen u. Rose
Oppdrettar: Atle Ask
Eigar: Monica Stubseid, Toril Øvrebø, Unni Sørtømme, Harald Løtuft

Sterkbygd, rasetypisk hingst med godt kjønnspreg. Velansatt, velformet hals. Steil skulder. Godt vinklet kryss med god muskulatur. Føre bein. Inntået VF. Padlende frambeinsføring. Overbein innv. BF og utv. VF. Korte koder. Aktive, noe korte bevegelser i skritt og trav. Lite bæring i galoppen. Nr. 7 av 8 hingster på UB 2019.
8-8-7-7-7,5, 3. premie

11 Røeds Nupar
f. 2015, e. Severin u. Røeds Eir
Oppdrettar: Karen Røed
Eigar: Marina Volle Solvang

Lågstilt hingst med godt preg. Pent hode. Velformet hals. God skulder. God dybde. Umarkert manke. Flatt kryss. Tåvid HF. Litt små haser. Skøytende frambeinsføring. Flå høver. Stiv bakbeinsføring. Knapt taktfast skritt. Bra trav. Velbalansert galopp, på forparten. Hingsten er ringøyd. Dette er et avtegn som ikke er omtalt i avlsplanen. Nr. 3 av 8 hingster på UB 2019.
8-7,5-7-7-7,5, 3. premie

13 Høgset Supermann
f. 2015, e. Sofin u. Biola
Oppdrettar: Ingjerd Høgseth Vetti
Eigar: Ingjerd og Roger Høgseth Vetti

Middels stor hingst av god type. Noe tungt hode. Velansatt, velformet hals. Kort, steil bog. God dybde. Godt sluttet og velformet kryss. Korte koder. Tåvid VF. Små høver med lave drakter. Korte, markbundne bevegelser. Nr. 3 av 8 hingster på UB 2019.
8-7,5-7-7-7,5, 3. premie

Klasse 3

36 Silverjo
f. 2016, e. Søljo u. Mykle Nina
Oppdrettar: Jan Even Myklebust
Eigar: Svein Erik Hafstad

Vakker, langlagt hingst av meget god type. Pent hode. Velansatt, velformet hals med god nakke. Rund manke. God dybde. Meget god overlinje og bakpart. Godt muskelsatt underarm og underlår. Flate framknær, ellers velstilte bein. Ledig, godt skritt og trav. Bra galopp.
9-8,5-8-8-8,5, kåra I kval

30 Hallingen
f. 2016, e. Lauvprinsen u. Norheims Oda
Oppdrettar: Anne Lise Sorteberglien
Eigar: Anne Lise Sorteberglien og Giljar Groven

Høgstilt, maskulin hingst med godt fjordhestpreg. Kraftig hals med god nakke. God skulder. Rund manke. God dybde. Velformet kryss med meget god muskelsetting. Tåvid BF. Ellers gode bein og høver. Veivinnende, meget ledig skritt og trav. Romslig galopp.
8,5-8-7,5-9-8,5, kåra II kval

26 Härlii
f. 2016, e. Kim Hero u. Bross Lii
Oppdrettar: Sverige
Eigar: Hege K. Larsen

Høgstilt, elegant hingst av god type med tydelige primitive avtegn. Pent hode. Velreist, noe bredt ansatt hals. God skulder og manke. Velforma kryss med god muskelsetting. Velstilte, føre bein med lange koder. Energisk skritt. Lett, energisk trav, noe låst i bogen. På framparten i galopp.
8-8,5-8-8-8, kåra III kval

27 Lyheims Leik
f. 2016, e. Kneist u. Siri Hero
Oppdrettar og eigar: Lucinda Bjørnset Reksten

Høgstilt hingst med godt hingstepreg. Noe grov hals. God dybde. Velmarkert manke. God overlinje. Langt, velformet kryss. Velstilte bein med gode koder. Lave drakter. Ledige, veivinnende bevegelser.
8-7,5-8-9-8, kåra IV kval

17 Feedts Lindemann
f. 2016, e. Alme Baronen u. Feedts Linda
Oppdrettar: Samson Feedt
Eigar: Dan Ole Alme og Even Myklebust

Høgstilt, langlagt, maskulin hingst av god type. Vakkert hode. Velforma hals. Meget god skulder. God dybde. Noe flat overlinje. Grunne lår, snaut muskelsatt underlår. Føre velstilte bein. Ledige bevegelser.
Beste kjøreprøve, 44 poeng.
8-8-8-8-8, kåra V kval

24 Årheims Birk
f. 2016, e. Fjell Finn u. Årheims Sonja
Oppdrettar: Bjørn Fløtre
Eigar: Marthe Skarstein Fløtre

Maskulin, sterkbygd hingst med god fjordhestpreg. Bredt ansatt, middels lang hals. Velliggende bog. Rund manke. God dybde. Meget god overlinje og bakpart. Parallellforskjøvet VF, ellers føre, gode bein. Ledig skritt og trav. Romslig galopp.
8-8-7,5-8-8, kåra VI kval

18 Fleslands Fønix
f. 2016, e. Alme Baronen u. Ekrå Tina
Opprettar: Bodil Flesland
Eigar: Janne Håheim og Bodil Flesland

Hingst av god type. Pent hode. Noe grov hals med underhals. Mektig bog. Rund manke. Meget god overlinje og bakpart. Overbein v.f. Noe flate framknær. Middels føre bein. Ledig godt skritt. Meget ledig trav. Romslig, god galopp med god bæring og god innundergripen. Bred bakbeinsføring.
8-7,5-7,5-8,5-8, kåra

20 Soltuns Trym
f. 2016, e. Brijol u. Linn
Oppdrettar: Christine Bakkane
Eigar: Even og Emma Elise Myklebust

Maskulin hingst av bra type. Noe tungt hode. Grov hals. God skulder. God dybde. Rund manke. Velforma, godt muskelsatt kryss. Fransk v.f. Ellers gode bein og høver. Veivinnende, meget godt skitt. Ledig trav. Romslig galopp.
7-7,5-7,5-9-7,5, kåra

34 Vamp
f. 2016, e. Major u. Birkelid Prinsessa
Oppdrettar: Monica Bringedal
Eigar: Marianne H. Hamland

Noe mektig hingst av bra type, vist i for godt hold. Bredt ansatt og kraftig hals. God dybde og bredde. Velforma kryss med god muskelsetting. Tåvid BF. Ellers gode bein og høver. Veivinnende, ledig skritt og trav. Bra galopp, men blir noe tung.
7-7,5-8-8-7,5, kåra

Fullstendige dommarkort til alle hestane som vart vist finn du i stamboka på Norsk Hestesenter sine nettsider.