Andre utgåve av Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad «Fjordhesten» er på veg ut til medlemmane våre. 

I dette nummeret får du ei fyldig reportasje frå hingsteutstillinga, inkludert bilete av alle kåra og premierte hingstar. Du kan også lese andre del i serien om Norges Fjordhestlag si historie, i høve 70-årsjubileet vårt.

Denne gongen har vi også fått inn flotte tekstar frå medlemmane våre. Du kan lese om aktiviteten i to ulike fjordhestlag, og du får høyre frå to personar som har eit spesielt forhold til fjordhesten sin.

Som alltid finn du også faste spalter som informasjon frå styret, BFL-nytt og bilete frå medlemmane.

Vil du motta Fjordhesten fire gongar i året? Meld deg inn i Norges Fjordhestlag!