Styret i Fjordhesten Danmark melder i dag at dei på grunn av koronapandemien dessverre ser seg nødde til å avlyse Fjordhest-EM i august. Hingsteutstillinga, som skulle arrangerast samstundes som EM, er utsett. Vi vil kome tilbake med meir informasjon så snart det ligg føre.