På grunn av den pågående korona-pandemien har Norges Fjordhestlag vært nødt til å gjennomføre kåring av hingster på en helt annen måte enn vi bruker. Nå er det klart hvilke nye hingster som får virke i avl i 2020. 

av Styret i Norges Fjordhestlag

Ingen hadde forutsett at vi noen gang kunne komme til å måtte avlyse både hingsteutstillingen på Nordfjordeid og endre gjennomføring av årsmøtet i Norges Fjordhestlag, som tradisjon tro skjer den første uken i mai.

Norges Fjordhestlag (NFL) gikk tidlig ut med en avgjørelse om at eldre, tidligere kåra og premierte hingster ikke skulle bedømmes i år, og heller legge vekt på de unge, ukåra hingstene. Vi hadde lenge ønske om å få til en form for bedømming av hingstene av kåringsnemda, enten på mindre regionale kåringer eller hjemme hos den enkelte hingsteeier. Med hingster meldt fra store deler av Norge ville dette medføre mye reising for dommerne, og de restriksjoner myndighetene har pålagt oss, samt råd fra Norsk Hestesenter og Fylkesmannen, tilsa at dette var umulig å gjennomføre innenfor regelverket.

Hingstene som kåres i år har derfor ikke vært inne til individbedømming av kåringsnemd, men de er undersøkt av veterinær for å sikre at de tilfredsstiller avlsplanens helsemessige krav. De er også kontrollert for hvite avtegn. Helseattestene som ble innsendt ble deretter kontrollert av leder i kåringsnemda Nils Ivar Dolvik og utstillingsveterinær Torbjørn Nes Hjelle. Flere av veterinærene som har undersøkt hingstene har også vært i dialog og fått veiledning av Dolvik og Hjelle, for slik å sikre at besiktigelsen av hingsten skjer slik det er forventet.

I tillegg til veterinærundersøkelse har alle hingster sendt inn oppstillingsbilder fra siden og forfra, samt film av mønstring og kjøring. NFL mer vi med dette har gjort det som er mulig for å kvalitetssikre at hingstene er friske og viser tilstrekkelig bruksegenskaper til å kunne få virke i avlen denne sesongen.

Det har tidligere vært signalisert at årets hingster skal benevnes som midlertidig avlsgodkjent og stille til ordinær kåring i klasse 2b i 2021, der de som da får kåring skal avlegge utvida bruksprøver i 2022. Etter en dialog mellom styret og avlsutvalget i NFL, samt NHS, har vi valgt å endre noe på dette. Hingstene som får avlsgodkjenning i 2020 får benevnelsen kåret, da dette jo i utgangspunktet er en midlertidig avlsgodkjenning, og at det i avlsplanen og NM-statutter flere ganger kommer frem krav om kåret far.

NFL har også besluttet at vi vil innkalle alle hingster som kåres i år til utvida bruksprøve i 2021. Dette for å unngå at årets situasjon ikke får for store økonomiske konsekvenser for hingsteeiere, ved at de må bruke ett ekstra år med trening og fôring for å kunne stille dem til premiering. Da utvidet bruksprøve er under evaluering vil informasjon om hvordan denne skal gjennomføres i 2021 sendes hingsteeiere for årgangene 2019 og 2020 i løpet av høsten 2020.

Følgende hingster er gitt kåring for avlssesongen 2020:

Hver av hingstene gis en generell kvote på 5 hopper, mens hingster som eies eller leies av lag gis en kvote på 20 hopper. Dette valget er gjort for å stimulere til økt aktivitet i lokallagene, samt å hindre at lagene mister viktige inntekter på grunn av årets svært spesielle tilstander.

Hingstekatalogen

Alle årets kårede hingster er ført inn i hingstekatalogen med opplysninger om eier og innsendt oppstilt bilde. I tillegg er det lagt ved link til film av mønstring og kjøring av hingsten for alle som ikke har reservert seg mot dette. Hingstenes omtale i 2020 vil være den samme som står i årets dommerkort:

«Hingsten har på grunn av covid-19-pandemien i 2020 ikke vært vist på ordinær utstilling, men fått kåring på bakgrunn av godkjent veterinærundersøkelse. Hingsten får tildelt en kvote på 5 hopper i 2020. Lagshingst tildeles kvote på 20 hopper. For å fornye avlsgodkjenning, må hingsten møte til ordinær utstilling i 2021

Selv om 2020 i lang tid vil fremstå som et spesielt år, håper vi ikke følgene for fjordhesten blir for store. Vi oppfordrer alle hoppeeiere til å føre hoppa si til hingst, og lokallagene til å legge til rette for å leie eller kjøpe lagshingster.