Norges Fjordhestlags årsmøte og Høstmøte arrangeres på Thon Hotell Jølster 9.-11. oktober 2020.

NFL håper vi endelig kan ønske velkommen til årsmøte, etter at smittesituasjonen ikke tillot oss å holde årsmøte som planlagt under hingsteutstillinga i vår. Selv om myndighetenes restriksjoner ennå begrenser endel arrangement, har vi i samarbeid med Sunnfjord Fjordhestlag planlagt å kombinere årsmøtet og Høstmøtet for 2020. Vi håper forholdene tillater gjennomføring og ser fram til å treffes.

Vi møtes på Thon Hotell Jølster den 9.-11. oktober, når høstens utstillinger er ferdige. Vi regner med at mange har behov for å treffe fjordhestvenner og vi vil legge til rette for at arrangementet ivaretar myndighetenes krav i forhold til koronasitasjonen, både med hensyn til overnatting og servering, og i forhold til avstand i konferanserom.

Dersom smittesituasjonen forverrer seg og myndighetene iverksetter strengere tiltak, med hensyn til hvor mange som kan samles eler mulighet for gjennomføring, vil vi senest 1 mnd før møtet kunngjøre dette, og innbetalt deltakeravgift refunderes. Årsmøtet og deler av Høstmøtet vil da skje digitalt. Om noen ønsker å delta på årsmøtet digitalt i år uavhengig av gjennomføring av det nå fysisk planlagte møtet, så vil vi åpne for at dette kan være mulig, melding om slikt behov sendes NFL på post@fjordhest.no.

Lokallagene oppfordres til å sende 2-3 av sine tillitsvalgte til årsmøtet /høstmøtet, og her stille spørsmål til panelene våre på tema omkring avl, bruk og markedsføring, samt få faglig påfyll på fôring, tenner, avl og bruk.

Program for Høstmøtet 2020:

Fredag 9. oktober

16.00-18.00 – Årsmøte Norges Fjordhestlag
18.00-20.00 – Årsmøtemiddag
20.00 – Jazz i Jølster eller annen fri lek

Lørdag 10. oktober

07.00: Frokost
09.00: Velkommen ved møteleder Bjørn Vollstad, Norges Fjordhestlag (Hege Sæther Moen) og Sunnfjord Fjordhestlag (Harald Løtuft)
09.15: Styret informerer om status fra arbeid i utvalgene og styret, inkl. info om hingsteutstillingen 2021 og endringer i utvidet bruksprøve
10.00: Presentasjon av Sunnfjord Fjordhestlag og anlegget på Mo ved Harald Løtuft
10.15: Påfyll av kaffe og prat med nye og gamle fjordhestvenner
10.30: Presentasjon av Norsk Fjordhestsenter, ved Magni Hjertenes Flyum, daglig leder NFHS

 • Senterets oppgaver, drift og bemanning
 • Seminstasjonen og senterets rolle som kompetansesenter
 • NFHS’ utviklingsplaner og planer om hvordan dette skal gjennomføres og finansieres

11.30: NFL og NFHS tar imot innspill fra møtedeltakerne til hvordan senteret best kan fylle sin funksjon som kompetansesenter for fjordhesten og fjordhestfolket
11:45: Lunsj
12.30: Fôring av fjordhest ved Jenny Wright Johnsen, fagrådgiver i Felleskjøpet (inkl. spørsmål fra salen)
13.30: Hingst- og hoppelinjer ved Inger Grønntun (inkl. spørsmål fra salen)
14:15: Påfyll av kaffe og prat med nye og gamle fjordhestvenner
14.30: Innledning til paneldebatt om fjordhesten
14.40: Paneldebatt. Vi ønsker at fokuset i debatten skal dekke følgende områder:

 • Valg av hingst til hoppa (egenskaper i individer og avlsplanens mål)
 • Jobben fra føll til utstilling, premiering og kåring – hva gjør de beste?
 • Kjøperne / brukerne av fjordhesten – hva ønsker de seg i hesten?
 • Forstår oppdrettere og brukere hverandre?
 • Kan vi knytte bedre bånd mellom brukerne og oppdretterne?

15.40: Påfyll av kaffe og prat med nye og gamle fjordhestvenner
16.00: Hvordan lykkes i å få hoppa drektig? ved Asle Espe fra Norsk Fjordhestsenter (inkl spørsmål fra salen)
16.45: Markedsføring – mange muligheter og kanaler – vi kan alle bidra! ved Markedsføringsutvalget
18.30: Festmiddag – Quiz og sosialt samvær med nye og gamle fjordhestvenner

Søndag 11.oktober

07:00: Frokost
09:00: Sportshesten

 • Hva skal revideres av statutter? Utfordringer og fordeler ved dagens opplegg ved aktivitetsutvalget
 • BUF og NFLs ønske om å avle på våre unge hingster og hopper ved Katrine Haugaard, avlsutvalget
 • Avrunding før debatt – trenger vi endringer? Er klassene riktige for hesten og utøverne? ved Ove Natland

09.40: Påfyll av kaffe og prat med nye og gamle fjordhestvenner
10:00: Plenumsdiskusjon/paneldebatt
11.30: Barnas Fjordhestlag – gode eksempler
12.15: Lunsj
13.00: Hestens  tenner ved veterinær Helen Indrebø (inkl. spørsmål fra salen)
14.15: Avslutning og vel hjem

Vi håper mange velger å delta på årsmøtet, samt få faglig påfyll og delta i debatter under Høstmøtet.

Trykk her for priser og påmelding

Velkommen til årsmøte og Høstmøte!
Hilsen Norges Fjordhestlag og Sunnfjord Fjordhestlag

Årsmøtet og Høstmøtet er lagt til Jølster samtidig som det arrangeres Jazz i Jølster med konserter på hotellet både fredag og lørdag kveld. Fredag etter vår årsmøtemiddag er det et jazz-arrangement med Linda Eide som konfransier – arrangementet med Eide forventes å bli fullt. Har dere lyst til å få med dere noen av jazzarrangementene om kveldene så kan billettene kjøpes via TicketCo – følg lenkene her:

Fredag: Linda Eide 
Fredag: Jo Skaansar og Ine Hoem
Lørdag: Arild Andersen