Arrangør av årets Fjordhest-NM, Drammen og omegn rideklubb, har vorte nødde til å flytte Fjordhest-NM 2021 ei veke fram. Dei nye datoane for NM er 5.-10. juli.
Grunnen til dette er at den pågåande pandemien set strenge krav til arrangørane, og for å få kabalen med alle sommarens stemner til å gå opp har dei måtta omrokkert på dato for nokre stemner.
Både arrangør og Norges Fjordhestlag beklagar ulempane dette måtte medfølge.