Årets første nummer av Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad «Fjordhesten» har no kome fram til medlemmane våre. 

Sakene du kan lese i dette nummeret er:
Digital dommarsamling
Fokus på fruktbarheit
Infofilm om utvida bruksprøver
Intervju med Susan Hellum
Til skogs med hest
Fjordhest på New Zealand
Ein nøgd hest gir gode resultat
Bruken av hingstane
Utstillingsåret 2020
Optimal vekst hos føllet

I tillegg finn du som alltid faste spalter som styret informerer, BFL-nytt og Instagram-bilder frå medlemmane våre. Fleire medlemmar har også sendt inn flotte saker til dette nummeret.

Vil du motta «Fjordhesten»? Meld deg inn i Norges Fjordhestlag HER.

God lesnad!