Rekordstor gruppe på utvida bruksprøver

På grunn av mange kåra hingster under den ekstraordinære kåringen i fjor, møtte en rekordstor gruppe på 20 hingster til utvida bruksprøver under hingsteutstillingen på Nordfjordeid i år.

av Ingvild Rydjord Hansen

Hingstene som ble kåret i 2019 og som skulle ha møtt til utvida bruksprøver (UB) i fjor, fikk på grunn av pandemien utsettelse til i år. I tillegg kunne alle hingster som ble ekstraordinært kåret i fjor møte til UB i år. Dette ga en rekordstor gruppe UB-hingster; hele 20 hingster møtte på Nordfjordeid. I tillegg var to hingster forhindret fra å møte, og disse vil få anledning til å gjennomføre sine prøver på Norsk Hestesenter senere i vår.

Siden gruppen med hingster ble så stor, og aldersspennet gikk fra fire til sju år, valgte man å dele opp hingstene i to grupper i premiering og kvalitetsoppstilling. Gruppen for hingster 5 år og eldre telte 9 hingster, og gruppen for 4-årshingster telte 11 hingster.

Endringer i avlsplanen

Siden 2019, da det sist gang ble gjennomført UB, har det vært en endring i avlsplanen. Prøvene har blitt noe forenklet; ridedelen går som før, men de to kjøredelene er slått sammen til én og løshopping er tatt bort. Vektingen på bruksegenskaper er også endret fra 30% til 10%. Dette er ikke fordi bruksegenskaper ikke er viktig, men fordi måten de blir registrert på sier lite om arvbarheten av disse egenskapene.

For å vise at vi fortsatt synes at både bruksegenskaper og utvida bruksprøver er svært viktig, ville Norges Fjordhestlag i år gi bort en premie til den hingsten i hver av gruppene som gjennomførte den beste prøven. Premien; en komplett maratonsele til en verdi på 12 000 kroner ble sponset av Leietau.no.

Begge prøver samme dag

Årets utstilling måtte tilpasses koronarestriksjoner, og hingstene kom derfor i grupper og gjennomførte alle sine aktiviteter samme dag. For UB-hingstene betød dette at både ridning, kjøring, løsmønstring og mønstring måtte gjøres unna på under 12 timer, men hingstene taklet dette godt.

Siden verken ride- eller kjøredelen gikk med fremmedrytter/-kusk, ble øktene noe forkortet og derfor var ikke dagen så tung for hingstene som man skulle tro. Samtlige hadde mye futt igjen til løsmønstringa, som var det siste på programmet. Dagene startet med rideprøver i hallen, og etter mønstring i Øyane ble hingstene kjørt på utstilllingsplassen.

Under finner du tabell over hvilke karakterer hingstene fikk på henholdsvis rideprøve, kjøreprøve og bruksegenskaper samlet. I tillegg står det en oppsummering av hvordan dommerne vurderer hingstens bruksegenskaper.

Hingster 5 år og eldre

    Rideprøve snitt Kjøreprøve snitt Bruksegenskaper
1 Silverjo 9,8 9,3 9,6
2 Myras Monrad 9 8,2 8,6
3 Nordbustad Frikk 8,5 8,6 8,6
4 Soltuns Trym 8,2 8,9 8,6
5 Mathisdals Einer 7,9 7,6 7,8
6 Bjørlos Rico 8,3 7 7,7
7 Brekke Solan 6,9 7,4 7
8 Lyheims Leik 6,7 7,3 7
9 Kornvin Brisen 6,4 6,5 6,5

 

7 Nordbustad Frikk

Kjøreprøve: Stødig kjørehest med god arbedsform. Taktmessige, ledige bevegelser. Smidig i åttetallsvendingen. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje. God framdrift og positivitet. Taktfast, god bruk av ledd. Bakkeprøve: Foter seg meget godt, karakter: 9. Velpresentert.

8 Brekke Solan

Kjøreprøve: Hest som trivse for vogn. Noe korte og stive bakbeinsbevegelser i skritt. Noe låst i boten. Til tider noe ujevne og korte bakbeinsbevegelser i trav. Rideprøve: Positiv hest. Spent, med noe knappe bevegelser. Bakkeprøve: Ujevn, mangler noe teknikk, karakter: 6

9 Kornvin Brisen

Kjøreprøve: Mangler styrke i overlinje. Ubalansert, ujent i skritt. Urolig i munn. Mangler bakbeinsaksjon i trav. Underkjent bakkeprøve oppover. Rideprøve: Hingst med knapt taktfaste bevegelser. Mangler bæring og balanse. Til tider egenrådig. Bakkeprøve: Uvillig, foter seg ujevnt, karakter 6,5.

10 Soltuns Trym

Kjøreprøve: Trivelig hest for vogn. Noe låst i bogen. Markbundet, lite energi i skritt, noe stiv i hasen. God takt og balanse på bøyde spor i trav. Arbeidsom og viser meget gode momenter. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje med taktfaste bevegelser. God ridbarhet og samarbeidsvilje. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg godt, karakter 8,5.

11 Bjørlos Rico

Kjøreprøve: Spent gjennom prøven. Ujevn bydning, spesielt i trav. Rideprøve: Positiv hest med god samarbeidsvilje. Noe bundet i bogen, men god takt og framdrift. Velpresentert. Bakkeprøve: Tendens til opphaking, elles stødig, karakater: 7.

12 Lyheims Leik

Kjøreprøve: Knapt taktfast skritt. Stødig kjørehest, men på forparten og lite aksjon bakfra. Rideprøve: Hingst med bra samarbeidsvilje. Noe tung. Knapt taktfaste bevegelser, som mangler bæring. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg godt -karakter: 8.

14 Myras Monrad

Kjøreprøve: God takt i skritt og trav. God balanse med god bydning i trav. Myk på bøyde spor. Stødig hingst med meget gode momenter. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje med gode bevegelser, mangler litt energi. God bruk av ledd. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg godt – karakter: 8.

15 Silverjo

Kjøreprøve: Meget godt skritt. God takt og balanse i trav. Stødig hingst med meget god prøve, og arbeidsmoral. Rideprøve: Harmonisk, meget god ekvipasje. Meget godt samarbeid. Meget gode bevegelser. Bakkeprøve: Foter seg meget godt – karakter: 10.

16 Mathisdals Einer

Kjøreprøve: Taktmessig, men stiv bakbeinsføring i skritt. Taktfast, men lite hasearbeid i trav. Stødig hingst med god arbeidsform og balanse på bøyde spor. Rideprøve: Mektig, godt ridd hingst. Taktfaste bevegelser. Ønsker mer bruk av ledd og mer innundergrip. Bakkeprøve: Foter seg noe ujevnt – karakter: 7

Hingster 4 år

    Rideprøve snitt Kjøreprøve snitt Bruksegenskaper
1 Birkelid Owen 8,9 9,4 9,2
2 Nygårds Gurven 8,8 8 8,4
3 Bø Theo 7,8 8,8 8,3
4 Almas Blink 7,8 8,6 8,2
5 Årøy Eilif 7,8 7,9 7,9
6 Feedt Jarlen 7,8 7,8 7,8
7 Sankt Hallvard 8,5 7 7,8
8 Torheims Titan 7 7,4 7,2
9 Dreyerstuas Ivan 6,7 7,5 7,1
10 Ferdar 6,8 7,3 7,1
11 Lunner Runar 7,3 6,6 7

 

17 Feedt Jarlen

Kjøreprøve: Bra takt, men mangler framdrift i skritt. Taktmessig, mangler bogfrihet i trav. Stødig hingst med god arbeidsform, og godt balansert på bøyde spor. Rideprøve: Oppsynt hingst med energiske bevegelser. Taktfast, men noe lite bogfrihet. Bakkeprøve: Foter seg godt – karakter: 8,5.

18 Lunner Runar

Kjøreprøve: Noe spent i overlinja i skritt. Bryter på bøyde spor i trav. Stiv. God takt og aksjon i trav. Hingst med noe ujevn bydning, men et godt trav. Rideprøve: Positiv hest vist i litt uferdig form. Heste med bra bevegelser. Har mer potensiale enn vist i dag. God innsats av rytter og hest. Bakkeprøve: Foter seg fint. Ukonsentrert – karakter: 8.

19 Dreyerstuas Ivan

Kjøreprøve: Taktmessig, noe kort skritt. Ujevn takt, spesielt på bøyde spor i trav. Hingst som er fin og kjøre og har gode momenter. Rideprøve: Hingst som for dagen er noe ukonsentrert og spent. Korte, markbundne bevegelser. Bakkeprøve: Foter seg ujevnt. Ubalansert. Karakter: 6

20 Nygårds Gurven

Kjøreprøve: Langt, ledig skritt. Mister takt og balanse på bøyde spor i trav. Legger seg ikke til. Mister noe konsentrasjon. Slår seg noe fra bittet. Gode momenter. Rideprøve: Positiv hest med vegvinnende bevegelser. Godt presentert. Bakkeprøve: Foter seg meget godt – karakter: 9.

21 Årøy Eilif

Kjøreprøve: Stødig hest med god arbeidsform. Langt, godt skritt. Jevn takt på bøyd spor, men mangler litt bakfra. Rideprøve: Positiv hest med vegvinnende, godt skritt. Noe bundet trav. Tung, men bærig galopp. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg godt – karakter: 9.

22 Bø Theo

Kjøreprøve: Godt taktfast, langt skritt. Jevn fin takt med god bakbeinsaksjon i trav, men noe på forparten. Kan forlenge steget i balanse. Jevnt, fint 8-tall. God takt i trav også på bøyd spor. Arbeidsom i vogn. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje. Taktfaste bevegelser. Markbundet galopp, ønsker mer romlighet. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg godt – karakter: 9.

23 Almas Blink

Kjøreprøve: Taktmessig skritt, men med lite energi. God takt og form i trav, også på bøyd spor. Meget godt utført prøve. Rideprøve: Positiv hest med gode bevegelser. Mangler noe bæring i galopp. Bakkeprøve: Foter seg ujevnt. Ubalansert. Karakter: 7.

25 Ferdar

Kjøreprøve: Rein, bra takt i skritt. Lite aksjon bakfra, ujevn bydning og på forparten i trav. Bøyer og stiller fint i åttetallet. Mangler energi i bevegelsene. Gode momenter. Rideprøve: Hingst med korte bevegelser. Går noe i mot sjenkel og fatning. God bruk av ledd. Bakkeprøve: Foter seg bra, noe reservert. Karakter: 7

26 Birkelid Owen

Kjøreprøve: Taktfast skritt. God takt og balanse i trav på bøyd spor. Stiller og bøyer i 8-tallet. Meget gode kjøremomenter. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje. Taktfaste bevegelser. God bæring i galopp. Bakkeprøve: Foter seg godt, men nøler noe utfor. Karakter: 8.

27 Sankt Hallvard

Kjøreprøve: Ujevn fremdrift i skritt. Legger seg ikke til i trav. Stiv til høyre og faller ut av takt. Vedvarende skjev til venstre under hele prøven. Uryddig prøve. Rideprøve: Harmonisk ekvipasje. Kort, men ledig og vegvinnende trav. Meget god galopp. Velpresentert. Bakkeprøve: Foter seg meget godt – karakter: 9

28 Torheims Titan

Kjøreprøve: Ledig, taktmessig skritt, men mangler energi. Bra takt på rett spor, faller ut litt ut på bøyd spor. Stødig kjørehest. Rideprøve: Hingst med noe markbundne bevegelser, men bra takt. Viser litt motvilje i galopp. Velpresentert. Bakkeprøve: Trygg. Foter seg bra – Karakter: 8.