Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Inviterer til

Haustmøte

5.-7. november
Scandic Hamar

 

Fredag

Opning og velkomen – ved leiarane Hege, Ingvild og Stine

Forskingsprosjekt på fruktbarheit hos dei norske rasane
ved Ingrid Holmøy

Middag

Laurdag

Revidering av avlsplan
Oppsummering av innspel som har kome til organisasjonen og diskusjon

Lunsj

Ekstraordinært årsmøte

Prøver av fjordhestar i fruktbarheits-prosjektet
ved Ingrid Holmøy

Diskusjon og innspel til organisasjonen
Tema: Sport og aktivitet

Open post
Send gjerne inn konkrete spørsmål på førehand til post@fjordhest.no

Festmiddag

Søndag:

Orientering frå Norsk Hestesenter – presentasjon av nye tilsette

Handlingsplan for dei norske hesterasane
ved Norsk Hestesenter

Avl i små populasjonar
ved Norsk Hestesenter

Oppsummering og tilbakemelding

Lunsj

Påmeldingsskjema finn du her: https://www.deltager.no/event/hostmote_for_nasjonale_raser_05112021#init

Påmeldingsfrist er 24. oktober. Du må vere medlem i Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest eller Landslaget for nordlandshest/lyngshest for å kunne delta.