Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Inviterer til

Haustmøte

5.-7. november
Scandic Hamar

 

Fredag

18.00 Opning og velkomen
ved leiarane Hege, Ingvild og Stine

18.30 Forskingsprosjekt på fruktbarheit hos dei norske rasane
ved Ingrid Holmøy

20.00 Middag

Laurdag

09.00 Prøver av fjordhestar i fruktbarheits-prosjektet
ved Ingrid Holmøy
09.30 Revidering av avlsplan
Oppsummering av innspel som har kome til organisasjonen
ved avlsutvalet
Avlsutvalet si innstilling til revideringa
ved avlsutvalet
Gruppearbeid: Diskusjon og innspel frå deltakarane
13.00 Lunsj
14.00 Ekstraordinært årsmøte
15.00 Fjordhesten i sport og aktivitet
Innleiing ved aktivitetsutvalet
Gruppearbeid: Diskusjon og innspel frå deltakarane
18.00 Open post
Send gjerne inn konkrete spørsmål på førehand til post@fjordhest.no

20.00 Festmiddag

Søndag:

09.00 Orientering frå Norsk Hestesenter – presentasjon av nye tilsette
ved Gina Onsrud Jensen, Norsk Hestesenter

09.30 Handlingsplan for dei norske hesterasane
ved Cecilie Gaarder Skaug, Norsk Hestesenter
11.00 Avl i små populasjonar
ved Therese Selle, Norsk Hestesenter
12.00 Oppsummering og tilbakemelding
13.00 Lunsj

Påmeldingsfristen er ute.