Til alle Fylkes- og Distriktslag
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag kallar inn til ekstraordinært årsmøte for å handsame vedtektsendringar

Møtetid: 6. november 2021
Møtestad: Scandic Hotell Hamar

SAKLISTE:

  1. Vedtektsendringar

 

NFL ber om å få tilsendt namn på utsendingar frå dykkar lag til post@fjordhest.no innan 24. oktober.

Oversikt over tal utsendingar ligg ved innkallinga.

Møtet er ope for alle medlemmar av Norges Fjordhestlag.

VEL MØTT!

Hege Sæther Moen
leiar              

Vedlegg:
Framlegg til vedtektsendringar
Oversikt over utsendingar