Europamesterskapet for fjordhest arrangeres i Danmark på Vilhelmsborg 28-31 juli 2022, og aktivitetsutvalget ønsker å komme i kontakt med de som har lyst til å starte.

Ekvipasjer som vurderer å starte EM, bes sende mail til aktivitet@fjordhest.no. Aktivitetsutvalget vil sette de som trener og forbereder seg til EM i kontakt med hverandre via en Facebook-gruppe, dette er særlig nyttig i forbindelse med samkjøring av transport/carnet. Vi kan det også avdekke hvor det eventuelt må rekrutteres for å få til lag, dersom noen av grenene har lite interessenter.

Husk at du vil du finne det meste av oppdatert info om årets mesterskap her på våre nettsider.

Påmelding

Det har ikke kommet stevneinvitasjon påmeldingsinformasjon ennå, men aktivitetsutvalget legger ut informasjon om dette så fort det foreligger. Det antas at stevneinvitasjonen kommer i tidlig på våren og at påmeldingsfrist vil være i juni/juli. Det vil trolig bli påmelding til NFL, som deretter sender samlet oversikt over norske deltagere til arrangøren.

Kvalifiseringskrav

Kvalifiseringskrav vil bli som følgende:

Dressur:Senior: 2 klasser MC eller MB på minimum D-stevne til minst 60%Junior: 2 klasser LA på minimum D-stevne til minst 58%

Sprang:Senior: 2 runder i 0.90m på D-stevne med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangeneJunior: 2 runder i 0.80m på D-stevne med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangene

Kjøring:Senior: Gjennomføre 2 middels DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjonJunior: Gjennomføre 2 lett DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjon

Allround:Senior: LA til over 58%, middels presisjon maks 6 feil og grunnomgang i 80cm med 0 feil
Junior: LB til over 58%, LA presisjon maks 6 feil og grunnomgang i 80cm med 0 feil

Lag:Ingen egne krav, det tas ut ekvipasjer til lag fra startende i enkeltgrener.

Generelle krav for norske ekvipasjer:

  • All kvalifisering må gjøres på D-stevne eller høyere
  • Alle resultater skal være med aktuell starthest/rytter/kusk
  • Resultatene må være oppnådd etter 1. januar 2019 og innen påmeldingsfristen.
  • Eliminering, utelukking eller start utenfor klasse teller ikke som kvalifisering.
  • Rytter/kusk må være norsk statsborger. Har du dobbelt statsborgerskap kan du ikke starte hestesportsmesterskap for annet land i samme år.
  • Rytter/kusk må være medlem i Norges Fjordhestlag, og kontingent må være betalt innen laguttak.
  • Krav til hestens pass/registrering følger samme krav som til NM Fjordhest, se KRI hos NRYF.

Laguttak

Norges Fjordhestlag tar ut ekvipasjer til lag. Resultater og en samlet faglig vurdering legges til grunn. Normalt gjøres detaljert uttak så tett opptil det aktuelle mesterskapet som mulig, men innen arrangørens frist for laginnmelding. I påmeldingen vil vi be deltagerne melde sin preferanse på lag, og om de vil kunne endre klasse hvis det trengs for å få til norsk lag. Endelig dato for laguttak formidles når invitasjonen er ute.

Statuttene til EM finner du her.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt på aktivitet@fjordhest.no.
Hilsen Aktivitetsutvalget