Norges Fjordhestlag sin landsfinale for unghopper 2022 vert arrangert under Dyrsku’n i Seljord 11. september.

På landsfinalen møtes landets finaste unghopper for å tevle om kven som er den aller beste. Landsfinalen er ope for unghopper 1-3 år, og det er ingen krav til kvalifisering for å kunne delta.

Det vert også arrangert unghestutstilling på Dyrsku’n 11. september, og det er mogleg å stille unghoppene i vanlege unghestklasser same dag viss ein ynskjer det. Vi gjer merksame på at påmeldingsfristen til den ordinære utstillinga er 14. august.

Påmeldingsskjema vert lagt ut så snart dette er klart.

Har du spørsmål, kontakt leiar i avlsutvalet, Vidar Heggheim, på tlf. 971 51 649.