Norges Fjordhestlag har etter søknad delt ut 218 695 kroner i Frifond-midlar til ni ulike lokal- og fylkeslag.

Alle laga får kr. 5000 i driftsstønar, og midlar til prosjekt varierer ut i frå søknad. Norges Fjordhestlag er glad vi oppfyller krava frå Frifond-ordninga for tildeling, og midder om at alle lag må ha fokus på betalanade ungdoms- og Barnas Fjordhestlag-medlemmer slik at vi har nok teljande medlemmar i åra framover. Vi ynskjer laga lukke til med aktivitetane, og håper at midlane kjem godt med.

Lag tildelt driftstøtte og prosjektmidlar til barn og unge:

Dalsfjorden og Ytre Sogn Fjordhestlag:15 000 krEid Fjordhestlag: 43 000 krIndre Nordmør Fjordhestlag: 15 000 krMidtre Nordfjord Fjordhestlag: 35 000 krOsterøy Fjordhestlag: 15 000 krØvre Buskerud Fjordhestlag: 40 695 krFørde Fjordhestlag: 15 000 krVestfold Fjordhestlag: 15 000 krØstfold Fjordhestlag: 25 000 kr