I årsmeldinga for 2022 har det dessverre vorte ein feil i valnemnda si innstilling til årsmøtet. Her er den korrekte innstillinga.

Styret:
Leiar: Hege Sæther Moen – Attval
Styremedlem: Ingvild Rydjord Hansen – Ikkje på val
Styremedlem: Giljar Groven – Ikkje på val
Styremedlem: Vidar Heggheim – Tek ikkje attval
Ny: Stine Samsonstuen
Styremedlem: Anne-Karin Høgalmen – Tek ikkje attval
Ny: Jon Ole Botnevik
Første vara: Stine Samsonstuen – Rykker opp til styremedlem
Ny: Marit Evanger
Andre vara: June Cecilie Horntvedt – Attval

Avlsutvalet:
Medlem: Even Myklebust Ikkje på val
Medlem: Katrine Haugaard – Tek ikkje attval
Ny: Vidar Heggheim
Vara: Line Torrisen Carlsen – Tek ikkje attval
Ny: Ingrid Øyhus

Aktivitetsutval:
Medlem: Vibekke Haugebo Ikkje på val
Medlem: Liv Jorunn Nyhagen – Attval
Vara: Ida-Elin Hansgård – Attval

Marknadsføringsutvalet:
Medlem: Ingunn Larsen – Ny
Medlem: Anne Marit Løfaldli – Ny
Vara: Birte Stabell Bakken – Ny

Ettersynsnemd:
Lucinda Reksten – Attval
Arne Presthus – Tek ikkje attval
Ny: Olav Langesæter

Nordangs Minnefond:
Sogn og Fjordane: Tone Kristin Smørdal – Ikkje på val
Vara: Steinar Furnes – Ikkje på val

Møre og Romsdal: Anders Sæther Moen – Ikkje på val
Vara: Lisbeth Mo Myklebust – Ikkje på val

Hordaland: Olav Langesæther – Attval
Vara: Jonas Vevle – Ny

Rogaland: Per Aksel Birkeland Attval
Vara: Anne Grete Skjæveland Ny

Ordstyrar:
Bjørn Vollstad – Attval

Godtgjersle for styret:
Leiar: kr.10.000,-
Styremedlem: kr.5.500
1.og 2. vara: kr.1.100
Valnemnda foreslår at satsane vert uendra for 2023.

Årsmøtet kan kome med framlegg til andre kandidatar til alle verv, men desse skal vere spurt på førehand og ynskje å ta på seg vedkommande verv.