Under Norges Fjordhestlag sitt årsmøte torsdag vart det vald inn nye personar i styret. 

Dette er styret i Norges Fjordhestlag i 2023. Frå venstre: June Cecilie Horntvedt (2. vara), Stine Samsonstuen, Marit Evanger (1. vara), Giljar Groven, Hege Sæther Moen (leiar), Jon Ole Botnevik og Ingvild Rydjord Hansen.