Har du betalt?

Har du betalt?

Vi ser av listene over ubetalt kontingent at det er mykje godt hestefolk som har gløymt å betale kontingenten. Ein del årsmøteutsendingar står også med ubetalt kontingent. Gjer vel og betal kontingenten no, så unngår ein å misse medlemsbladet og motta purring. Vi...