Gjerde Trygve

av | apr 29, 2023 | 0 kommentarer

Gjerde Trygve
Brunblakk, født 2020

Kåret 2023
Genkode:
AAEecrcrDD.
Far:
Myras Viking

Nordfjordeid 2023:
Lågstilt hingst av bra type. Lite kjønnspreg. Velforma, kort hals. Steil bog. Rund manke. God bakpart. Moderat tåtrang HF. Mjuke koder foran. Krokhasa. Padlende frambeinsføring i skritt og trav. Ledig skritt. Godt trav med god flyt. Aktiv galopp, men noe kort. Hingsten er kåret med vekt på farge og stamme. Hingsten kan gi rødblakke avkom. Far er eneste hingst på linjen etter Jærmann. Mor er fra en liten hoppelinje
Karakterer: 7-7-7-8 og 7 i helhet

Hingstens eier: Astrid Winnes Vik, TRANBY
Telefon:

e-post

Hingsteholder:

LINJEHINGST 2023
Norges Fjordhestlag har vald Gjerde Trygve e. Myras Viking u. Gjerde Molika som årets linjehingst. Han vart kåra med følgjande omtale:
«Lågstilt hingst av bra type. Lite kjønnspreg. Velforma, kort hals. Steil bog. Rund manke. God bakpart. Moderat tåtrang HF. Mjuke koder foran. Krokhasa. Padlende frambeinsføring i skritt og trav. Ledig skritt. Godt trav med god flyt. Aktiv galopp, men noe kort. Hingsten er kåret med vekt på farge og stamme.»
Gjerde Trygve høyrer til den sjeldne hingstelinja etter Hosar gjennom Jærmann. Mora hans kjem frå ein liten hoppefamilie. Han er berar av raudt, og vil kunne gi raud- og gulblakke føl med dei rette hoppene.
Gjerde Trygve tek i mot hopper på semin på Norsk Fjordhestsenter frå 8. mai. Ynskjer du å kome med hoppa di, kontakt Asle Espe ved NFHS på tlf. 480 38 338.