Løkke Safir

av | apr 18, 2022 | 0 kommentarer

Løkke Safir 578002020192629
Brunblakk, født 2019

Kåret 2022
Genkode:
A-E-crcrDD.

Nordfjordeid 2022:
Sterkbygd hingst av bra type. Grov overgang hode/hals og noe underhals. Framskutt bog. God dybde og bredde. Velforma kryss. Moderat x-beint. Rake haser, ellers bra bein. Ledige, gode bevegelser med god bruk av ledd
Karakterer: 7.5 – 7.5 – 7.5 – 8.5 og 7.5 i helhet

Hingstens eier: Dorthea Solheim, UTVIK
Telefon:

e-post

Hingsteholder:

Løkke Safir er for sesongen 2022 leid av Midthordland Fjordhestlag.
Safir er tilgjengelig for stasjonsbedekking på Os utenfor Bergen frem til 25 juni, og vil så bli sleppt med hopper i Kikedalen frem til slutten av august.
Kontaktpersoner: Tone Helen Bache tlf 90611709 og Olav Botnevik tlf 92460307