Som annonsert i fjor sommer har Fjordhorse International tildelt EM Fjordhest til Danmark, stevnet avholdes på Vilhelmsborg 06. – 09. august. Danmark slipper informasjon om EM på siden Europa Mesterskab 2020. Arrangør kom i uke 3 med informasjon om nivå og noen regler/praktisk info som de startende må følge, dette finner du her.

Ekvipasjer som vurderer å starte EM bes sende mail til aktivitet@fjordhest.no. AU kan sette de som trener og forbereder seg i kontakt med hverandre via en facebookgruppe, dette er særlig nyttig ifm samkjøring av transport/carnet. Da kan det også avdekkes hvor det eventuelt må rekrutteres for å få til lag, dersom noen av grenene har lite interessenter. Dersom det blir vanskelig å fylle norske lag kan ekvipasjer som ikke er kvalifisert for EM vurderes. De som er interessert, men ikke fyller norske kvalifiseringskrav, kan derfor med fordel også melde sin interesse.

Husk at i NFLs Mesterskapsportal vil du finne det meste av oppdatert info om årets mesterskap via linker til arrangørene.

Påmelding

Det har ikke kommet en stevneinvitasjon ennå med påmeldingsinformasjon, AU legger ut informasjon om dette fortløpende. Det antas at stevneinvitasjonen kommer i tidlig på våren og at påmeldingsfrist vil være juni/juli. Metodikken blir trolig påmelding til NFL, som sender samlet oversikt over norske deltagere til arrangøren.

Kvalifikasjonskrav til norske ekvipasjer

Dressur:
Senior: Fullført 2 MC eller MB til minst 58%
Junior: Fullført 2 LA høyere til minst 55%

Sprang:
Senior: 2 runder 0.90m med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangene
Junior: 2 runder 0.80m med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangene

Kjøring:
Senior: Fullføre 2 Middels DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjon
Junior: Fullføre 2 Lett DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjon

Allround:
Senior: LA til over 55%, Middels presisjon maks 6 feil og fullført grunnomgang i 80cm med 0 feil
Junior: LB til over 55%, Lett presisjon maks 6 feil og fullført grunnomgang i 80cm med 0 feil

Lag:
Ingen egne krav, det tas ut ekvipasjer til lag fra startende i enkeltgrener.

Generelle krav for norske ekvipasjer:

  • All kvalifisering må gjøres på minimum nivå D-stevne
  • Alle resultater skal være med aktuell starthest/rytter/kusk
  • Resultatene må være oppnådd etter 01. januar 2019 og innen NFL gjør laguttak.
  • Eliminering, utelukking eller start utenfor klasse teller ikke som kvalifisering.
  • Rytter/kusk må være norsk statsborger. Har du dobbelt statsborgerskap kan du ikke starte hestesportsmesterskap for annet land i samme år.
  • Rytter/kusk må være medlem i Norges Fjordhestlag, kontingent må være betalt innen laguttak.
  • Krav til hestens pass/registrering følger samme krav som til NM Fjordhest, se KRI hos NRYF.

Laguttak

Norges Fjordhestlag tar ut ekvipasjer til lag. Resultater og en samlet faglig vurdering legges til grunn. Normalt gjøres detaljert uttak så tett opptil det aktuelle mesterskapet som mulig, men innen arrangørens frist for laginnmelding. I påmeldingen vil vi be deltagerne melde sin preferanse på lag, og om de vil kunne endre klasse hvis det trengs for å få til norsk lag. Endelig dato for laguttak formidles når invitasjonen er ute.

Vaksinasjon

Vaksinasjonsreglene i Danmark er ikke som i Norge. Det kan derfor være noen som må revaksinere før EM. NFL anbefaler at du revaksinerer snarest dersom du vurderer å starte og vet du ikke fyller vaksinekravene. Da slipper du tidsnød, og å ha en nyvaksinert hest midt i den travleste stevnesesongen på sommeren. Vaksinasjonsregler finner du i «Rules of vaccination in Denmark«, sett deg inn i dokumentet og sørg for at hesten din er vaksinert i henhold. Dette er ikke noe det er lett å få unntak fra, antageligvis får ingen det.

Vi håper mange fjordhestekvipasjer sikter seg inn mot NM og EM for Fjordhest 2020, lykke til med trening og kvalifisering.

Mvh Aktivitetsutvalget