Etter første tildelingsrunde har Norges Fjordhestlag att 50 000 kroner av Frifond-midlane. Vi opnar no for ei ny søknadsrunde med frist 25. oktober. Les meir om Frifondmidlar og korleis du søkjer på lenkja under: 

Søk pengar til aktivitet for barn og unge