Siste nytt fra Norges Fjordhestlag – Vinter 2022

Endringer i statuttene til Fjordhest-NM
Aktivitetsutvalget har sendt inn følgende forslag til endring i statutter:
– Kvalifiseringskrav til grenmesterskap dressur: 2 x 58% i MB
– Med færre enn 20 startende i grenmesterskap i dressur, faller B-finalen bort og alle rir A-finale
– Bedømming i 90 cm sprang endres til KR 238.2.2 for å unngå likeplasserte i grenmesterskapet i sprang
Statuttene holdes ellers uendret.

Avlsplanen på engelsk
Vi har i høst fått oversatt avlsplanen til engelsk, slik at de som ønsker å følge våre retningslinjer for avl skal få tilgang til den på engelsk. Den er publisert på vår nettside, og vil publiseres hos Fjord Horse International.

Møter mellom sentre og organisasjoner
Det har blitt startet opp regelmessige møter mellom de nasjonale hestesentrene og organisasjonene for de nasjonale rasene med mål om å fremme bedre samarbeid og få klarere forståelse for hvilke oppgaver sentrene skal gjøre for raseorganisasjonene.

Masteroppgave om avtegn
Det har i 2022 blitt jobbet med en masteroppgave med mål om å lokalisere DNA for avtegn slik at det kan nyttes i gentesting slik vi gjør på farge. Vi kjenner nå bedre lokaliteten til genene, men det er ennå ikke nok til å kunne brukes til en gentest.

Kvalifiseringskrav til Nordisk
Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag har fastsatt kvalifiseringskrav for Nordisk 2023, som arrangeres på Vaggeryd i Sverige 20.-23. juli. Du finner kravene på vår nettside.

Forskning
NMBU ønsker samarbeid med de norske hesterasene også på andre genetiske områder, og vi har sagt at det er ønskelig at det gjøres mer mot genetikk på sommereksem.

Utviklingsarbeid på NFHS
Som en av tre eiere i Norsk Fjordhestsenter, bidrar NFL til utviklingsarbeid på senteret. I første omgang gjør vi dette ved å søke gavemidler fra ulike fond. NFLs leder Hege Sæther Moen, er medlem av styret på NFHS.

Medlemstall
Vi har hatt en noe svak økning i medlemsstallet i NFL og har nå tett på 1500 medlemmer. Det er viktig at vi opprettholder medlemstallet, og særlig tallet på unge medlemmer under 26 år, slik at vi kan nyte godt av midler fra Frifond til aktivitet for barn og unge i lokallagene.

Barnas Fjordhestlag
Nytt medlem i arbeidsgruppa for Barnas Fjordhestlag er Ida Sofie Malo.

Referat fra styremøter
Styret har hatt henvendelser om tilgang til møtereferat fra styremøter. Disse blir lagt ut på nettsiden etter de er godkjent og signert av styret. Vi beklager at det av og til har tatt for lang tid å publisere disse.

Fjordhesten nummer 4/22
Årets siste nummer av medlemsbladet Fjordhesten kom ut 15. desember. Innsendingsfrist for stoff til neste nummer er 15. februar 2023.

Avslmidler 2023
Styret i NFL ønsker å fortsette å bruke avlsmidler til unge hopper og hingster etter dagens modell. Fra 2023 vil man ikke bare kunne få leietilskudd for unge hingster, men også for eldre, nykåra hingster, hingster av lite brukt stamme og utenlandske hingster som blir innleid.

Manglende innrapportering av bedekningsresultat
Det mangler fremdeles bedekningsresultat på mange fjordhopper for bedekningssesongen 2021. Dersom du bedekte hoppa di i 2021, ber vi deg om å sjekke listen nederst i denne saken, for å se om resultat for din hoppe mangler. Innrapportering av bedekningsresultat gjøres enkelt og gratis på nettsidene til Norsk Hestesenter.

Norges Fjordhestlag ønsker alle våre medlemmer og støttespillere en riktig god jul! 

Foto: Linda Gabrielli