Nytt styre i NFL

Nytt styre i NFL

Under Norges Fjordhestlag sitt årsmøte torsdag vart det vald inn nye personar i styret.  Dette er styret i Norges Fjordhestlag i 2023. Frå venstre: June Cecilie Horntvedt (2. vara), Stine Samsonstuen, Marit Evanger (1. vara), Giljar Groven, Hege Sæther Moen (leiar),...