Revisjon av avlsplan

Revisjon av avlsplan

Norges Fjordhestlag har etter ein høyringsprosess gjort endringar i avlsplanen som vil vere gjeldande frå utstillingssesongen 2022. Avlsplanen for fjordhest skal reviderast kvart fjerde år, og den vart sendt ut på høyring hausten 2021. Det kom mange innspel frå lokal-...