Siste fjordhestnytt

Barnas Fjordhestdag i Trøndelag

Laurdag arrangerte Trøndelag Fjordhestlag «Barnas Fjordhestdag» i Levanger. Det var ein stor suksess, og både born og vaksne koste seg i fjordhesten sitt selskap denne dagen. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen Foto: Merethe Varslot Boneng På Fjordhestdagen fekk ungane og...

Prosjekt Kvalitetshest: Invitasjon til utdanning av unghest

Mange ønskjer å kjøpe ferdig utdanna hestar av dei nasjonale hesterasane, men vi har ikkje nok slike hestar å tilby marknaden. Norsk Fjordhestsenter og raseorganisasjonane for dei tre nasjonale hesterasane vil difor setje i gong eit prosjekt som heiter Prosjekt Kvalitetshest, som skal utdanne unghest for sal. Forprosjektet til Prosjekt Kvalitetshest er sett i gong ved Norsk Fjordhestsenter, der ein prøvar ut opplegget med å ta unghest inn til utdanning. Kan dette vere aktuelt for din hest?

Ny frist for å søke Frifondmidlar!

Norges Fjordhestlag har gjennom Barnas Fjordhestlag-satsinga fått tildelt 322 637 kroner frå ordninga Frifond organisasjon. Ditt lokallag kan framleis søke om støtte! Vi har utvida søknadsfristen til 1. desember, og etter første søknadsrunde er det framleis 135 000...

Haustmøtet 2017

Årets Haustmøte er over, og deltakarane hadde ei flott helg med fagleg påfyll og sosialt samvær med andre hestefolk. Haustmøtet vart i år arrangert av Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest på Scandic Hafjell i Øyer 3.-5. november.

Klar oppfordring frå Norsk Hestesenter

Den første kvelden på Haustmøtet handla om tal. Tal på bedekkingar, følprosent, tal på hestar i avl og innavlsgrad. Dessverre er det vanskeleg å bruke desse tala til noko, fordi det er så mange feilkjelder i datamaterialet. Oppfordringa frå Siri Furre, fagrådgjevar...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

Fjordhestgenseren

Fjordhestgenseren

Bestill fjordhestgenseren her!

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

Fjordhestkalenderen

Hvem, hva, hvor? En liste over aktuelle «Fjordhestdatoer».

Frifondmidler

Søk om Frifondmidlar

Ditt lokallag kan søke om Frifondmidlar til fjordhestaktivitetar for barn og unge.

avlsstimulerande

Søk om avlsstimulerande tilskot

Hoppeeigarar og lokal- og distriktslag med lagshingst kan søke om avlstilskot frå Norges Fjordhestlag. Fristen er 1. oktober kvart år.

unghest

Prosjekt Kvalitetshest

Her finn du informasjon om og søknadsskjema for Prosjekt Kvalitetshest.

#fjordpower

1
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.