Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Lokallaga som drivkraft i framtida

Norges Fjordhestlag ynskjer aktive lokallag og har difor laga ei verktøykasse med hjelpemiddel og idear for å stimulere til meir aktivitet. Norges Fjordhestlag har om lag 40 lokallag over heile landet. Lokallaga jobbar ulikt; nokre har mest fokus på sport og stemner,...

NM og Nordisk for fjordhest 2017

Gjer deg klar for ei fantastisk fjordhestveke neste sommar! Arrangørar for neste års NM og Nordisk for fjorhest er klare, og me håper på stort oppmøte frå både inn- og utland. Nordisk for fjordhest vil verte arrangert av Borge Rideklubb og Østfold Fjordhestlag på...

Fabelaktig følskue

Årets haustmøtedeltakarar fekk sjå landets kanskje største følskue på Eid laurdag. Det møtte 30 føl til følskuet, som i år vart arrangert av Eid Fjordhestlag i samband med Haustmøtet i Norges Fjordhestlag. Av desse var 23 fjordhestar; 12 hopper og 11 hingstar. Mykje...

Avlssesongen 2016

Låge bedekningstal og få fødde føl har i fleire år vore det største problemet for fjordhesten. For andre år på rad opplever vi no ei auke i bedekningstala – forhåpentlegvis var dei kritisk låge tala frå 2014 eit historisk botnnivå. Under helgas haustmøte på...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

Annonser

Her kan du legge ut annonse dersom du ønsker å kjøpe eller selge fjordhest, leie ut avlshingst eller dersom du søker hestepasser eller fôrhest.

#fjordpower

[enjoyinstagram_mb]

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.