Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Har du lyst på ein kjekk og spennande jobb?

Har du lyst til å bli vår nye redaktør? Norges Fjordhestlag søkjer etter ny redaktør for medlemsbladet Fjordhesten frå og med 01.03.2016. Dette er ein kjekk jobb der du kan kome tettare på fjordhestarbeidet i heile landet. Du som blir ny redaktør bestemmer i stor grad...

Norsk Hestesenter vil utdanne fleire dommarar

Norsk Hestesenter på Starum har sidan tidleg på nittitalet hatt ansvaret for utdanning av eksteriør- og bruksprøvedommarar i Noreg. Norsk Hestesenter ynskjer at lokallaga i Norges Fjordhestlag kjem med innspel til nye kandidatar for dommarutdanninga. Dei fleste...

Lokallag har suksess med samlingar

Ørsta og Volda Fjordhestlag har i fleire år arrangert samlingar for unghestar og vaksne hestar som skal på utstilling. Dette er ein sosial og lærerik aktivitet som det er enkelt for lokallaga å arrangere, og det gir stor gevinst i form av miljøtrening,...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

Annonser

Her kan du legge ut annonse dersom du ønsker å kjøpe eller selge fjordhest, leie ut avlshingst eller dersom du søker hestepasser eller fôrhest.

#fjordpower

[enjoyinstagram_mb]

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.