Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Innavl: Det er viktig å sjå heilskapen

Av styret i Norges Fjordhestlag Norges Fjordhestlag har ansvaret for å legge opp til ein stødig avlsframgang for fjordhesten. Dette inneber både å ivareta alle dei gode eigenskapane vi verdset hos fjordhesten, samtidig som vi må sørge for  genetisk variasjon....

Oppdatering på hoppelinjeprosjektet

I år gjennomfører Norges Fjordhestlag eit hoppelinjeprosjekt for å ta vare på genmateriale som står i fare for å forsvinne. No er dei ti hoppene som får avlstilskot gjennom prosjektet plukka ut. Hoppelinjeprosjektet er eit fellesprosjekt mellom Norges Fjordhestlag,...

Norges Fjordhestlag har fått Facebook-gruppe

No kan du ta del i fjordhestmiljøet uansett kvar du er - Norges Fjordhestlag har fått si eiga Facebook-gruppe! Norges Fjordhestlag har lenge hatt ei Facebook-side der vi postar oppdateringar frå nettsida, informasjon om fjordhestarrangement og aktuelle saker i...

Fjordhesten i medvind på Helgeland

Dei siste åra har det vorte fleire og fleire fjordhestar på Helgeland, og hestefolket der har verkeleg fått augo opp for allsidigheita og det gode lynnet til fjordhesten. Det har lenge vore eit aktivt hestemiljø på Helgeland. Sprangriding er spesielt populært her, og...

Resultater og bilder fra Momarken og Jarlsberg

MOMARKEN Lørdag 13. mai ble det arrangert unghestskue og hoppeutstilling på Momarken Travbane i Østfold. 54 hester var meldt til skuet, av disse var 29 travere, fire døl, tre n/l-hest og åtte diverse hest-/ponniraser. Tilsammen ti fjordhester var meldt, ni av disse...

Generasjonsskifte for fjordhestfolket

Mange har eit inntrykk av at fjordhestmiljøet stort sett består av «gamle hestekarar», og i mange år har det nok også vore slik. Dei siste åra har det derimot skjedd ei endring, og fjordhestmiljøet er i dag prega av unge kvinner med eit stort engasjement for rasen....

Resultat og bilete frå utstillinga på Voss

Søndag 28. mai vart det arrangert utstilling for hopper, vallakar og unghestar på Voss. Dommarar var Asle Espe og Kari-Anne Indrebø (fjordhestar to år og eldre) og Dagfinn Gjøstein og Sjur Haugen (fjordhestar eitt år).  Takk til Iren Stalheim for bilete. Klasse 4 20....

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

#fjordpower

1
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.