Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

God start på Nordisk meisterskap

Første konkurransedag under Nordisk meisterskap for fjordhest er over, og dei norske ekvipasjane har levert gode resultat. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen og Lisbeth Strandum Foto: Astrid Marie Årdal Etter ein høgtideleg og flott opningsseremoni i går var det i dag...

Frifondmidlar til Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått innvilga 322 637 kroner i Frifondmidlar for 2017. Pengane skal brukast til fjordhestaktivitetar for born og unge i lokallaga. av Ingvild Rydjord Hansen Frifondmidlar er ei støtteordning for aktivitetar til born og unge i Noreg som vert...

Tvillingfødsel på Sørlandet

Tvillingfødslar på hest er ganske sjeldan, og enno sjeldnare er det at begge føla overlever fødselen. I år vart det for tredje gong på tre år fødd tvillingar av fjordhest i Noreg. For tre år sidan fekk hoppa Øvrabø Tyra tvillingar etter Fjelltor, og i fjor fekk hoppa...

Kva må du ta med deg til NM og Nordisk for fjordhest?

Sommaren er her, sjølv om det ikkje ser slik ut alle stader. Med sommaren kjem utandørsstemna, og i år skal det arrangerast både Noregsmeisterskap og Nordisk meisterskap for fjordhest her i landet. av Aurora Leivdal Haavik NM og nordisk er store arrangement, og det er...

Njålsmerket juni 2017

Norges Fjordhestlag er ein organisasjon der det skjer veldig mykje. Både styret, aktivitetsutval, avlsutval, marknadsføringsutval, Barnas Fjordhestlag, meisterskapsarrangørar og lokal- og fylkeslag jobbar kontinuerleg med ulike saker og prosjekt. I nyheitsbrevet vårt,...

Resultat og bilete frå utstilling på Forus

Her finn du resultat og bilete frå utstilling for hopper, vallakar og unghestar på Forus 25. juni. Takk til Karoline Sire som har sendt oss resultat, og Åse Ravndal som har sendt oss bilete. Hopper: 19: Brage Linn f. 2009, e. Brage u. Grim Lin S Hoppe av bra type....

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

#fjordpower

1
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.