Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Fjordhest med i NRK-serie

I tysdagens episode av programmet «Klart eg kan» på NRK Super, fekk vi møte åtte år gamle Karoline som viste fram fjordhesten Leik på følskue. Karoline Løken-Nesthun har vekse opp på Nordfjordeid, på ein gard der det alltid har vore fjordhest. Både mor og bestefar er...

Julehelsing frå Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag takkar alle medlemmer og samarbeidspartar for godt samarbeid i året som har gått. Saman skal vi arbeide vidare for og med fjordhesten, og ha mange gode stunder i lag i året som kjem. Vi ønskjer dykk alle ei fredfull julehøgtid og eit riktig godt,...

Høyringssvar til revidering av avlsplan

Avlsplanen for fjordhest er under revidering, og har tidlegare i år vore ute på høyring. Alle medlemmer i Norges Fjordhestlag har hatt moglegheit til å kome med innspel til korleis dei vil at den nye avlsplanen skal sjå ut. Etter ynskje frå medlemmane har styret...

Erfaringsmøte om Skeid

13.-14. januar vil Norges Fjordhestlag saman med Landslaget for nordlandshest/lyngshest og Landslaget for dølehest arrangere eit erfaringsmøte om Skeid på Norsk Hestesenter. I forkant av dette treng me hjelp frå lag som har arrangert Skeid. Det er laga eit...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

Fjordhestkalenderen

#fjordpower

[enjoyinstagram_mb]

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.