Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Tvillingfødsel på Sørlandet

Tvillingfødslar på hest er ganske sjeldan, og enno sjeldnare er det at begge føla overlever fødselen. I år vart det for tredje gong på tre år fødd tvillingar av fjordhest i Noreg. For tre år sidan fekk hoppa Øvrabø Tyra tvillingar etter Fjelltor, og i fjor fekk hoppa...

Kva må du ta med deg til NM og Nordisk for fjordhest?

Sommaren er her, sjølv om det ikkje ser slik ut alle stader. Med sommaren kjem utandørsstemna, og i år skal det arrangerast både Noregsmeisterskap og Nordisk meisterskap for fjordhest her i landet. av Aurora Leivdal Haavik NM og nordisk er store arrangement, og det er...

Njålsmerket juni 2017

Norges Fjordhestlag er ein organisasjon der det skjer veldig mykje. Både styret, aktivitetsutval, avlsutval, marknadsføringsutval, Barnas Fjordhestlag, meisterskapsarrangørar og lokal- og fylkeslag jobbar kontinuerleg med ulike saker og prosjekt. I nyheitsbrevet vårt,...

Resultat og bilete frå utstilling på Forus

Her finn du resultat og bilete frå utstilling for hopper, vallakar og unghestar på Forus 25. juni. Takk til Karoline Sire som har sendt oss resultat, og Åse Ravndal som har sendt oss bilete. Hopper: 19: Brage Linn f. 2009, e. Brage u. Grim Lin S Hoppe av bra type....

Innavl: Det er viktig å sjå heilskapen

Av styret i Norges Fjordhestlag Norges Fjordhestlag har ansvaret for å legge opp til ein stødig avlsframgang for fjordhesten. Dette inneber både å ivareta alle dei gode eigenskapane vi verdset hos fjordhesten, samtidig som vi må sørge for  genetisk variasjon....

Oppdatering på hoppelinjeprosjektet

I år gjennomfører Norges Fjordhestlag eit hoppelinjeprosjekt for å ta vare på genmateriale som står i fare for å forsvinne. No er dei ti hoppene som får avlstilskot gjennom prosjektet plukka ut. Hoppelinjeprosjektet er eit fellesprosjekt mellom Norges Fjordhestlag,...

Norges Fjordhestlag har fått Facebook-gruppe

No kan du ta del i fjordhestmiljøet uansett kvar du er - Norges Fjordhestlag har fått si eiga Facebook-gruppe! Norges Fjordhestlag har lenge hatt ei Facebook-side der vi postar oppdateringar frå nettsida, informasjon om fjordhestarrangement og aktuelle saker i...

Fjordhesten i medvind på Helgeland

Dei siste åra har det vorte fleire og fleire fjordhestar på Helgeland, og hestefolket der har verkeleg fått augo opp for allsidigheita og det gode lynnet til fjordhesten. Det har lenge vore eit aktivt hestemiljø på Helgeland. Sprangriding er spesielt populært her, og...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

#fjordpower

1
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.