Siste fjordhestnytt

Tips oss om kandidatar til marknadsføringsprisen 

Norges Fjordhestlag ynskjer innspel frå lokallag og medlemmar på kven som bør bli tildelt marknadsføringsprisen i 2019. Kvart år deler styret i Norges Fjordhestlag ut ein eigen marknadsføringspris til nokon som har gjort ein særleg innsats for og med fjordhesten, og...

Retningslinjer for namngjeving av fjordhest

I høve revisjon av Norsk Hestesenter sine retningslinjer for namngjeving, vart NFL oppmoda om å kome med synspunkt om namngjeving av fjordhest. Dei nye endringane er gjeldande frå 2019. Styret i Norges Fjordhestlag sette ned ei arbeidsgruppe beståande av Steinar...

Nytt nummer av «Fjordhesten»

Årets første utgåve av medlemsbladet "Fjordhesten" hamnar i desse dagar i postkassa til medlemmane våre. Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad "Fjordhesten" kjem ut fire gongar i året, og årets første utgåve er på veg ut til medlemmane våre. Vedlagt medlemsbladet får...

Fronter norske hesteraser sammen

De nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/ lyngshest er samlet på felles stand under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm denne helgen.  – Det er første gangen vi har fått til et slik samarbeid, og dette vil utvikle videre, sier direktør ved Norsk Hestesenter Cecilie Gaarder Skaug.

Våre hovudsponsorar

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.
Barnas Fjordhestlag

Barnas Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag sitt tilbud for barn opp til 15 år.
Skeid

Skeid

Les meir om Skeid – signaturaktiviteten for dei nasjonale hesterasane.

Frifondmidler

Søk om Frifondmidlar

Ditt lokallag kan søke om Frifondmidlar til fjordhestaktivitetar for barn og unge.

avlsstimulerande

Søk om avlsstimulerande tilskot

Hoppeeigarar og lokal- og distriktslag med lagshingst kan søke om avlstilskot frå Norges Fjordhestlag. Fristen er 1. oktober kvart år.
unghest

Prosjekt Kvalitetshest

Her finn du informasjon om og søknadsskjema for Prosjekt Kvalitetshest.

Prosjekt Kvalitetshest - presentasjon

Avlsplan

Her finn du avlsplan for fjordhest, gjeldande frå 2018.

Fjordhestgenseren

Fjordhestgenseren

Bestill fjordhestgenseren her!
Nettbutikk

Nettbutikk

Du kan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm. Les mer, og se hele kolleksjonen her.

Fjordhestprodukt

Her kan du bestille sjabrak, dekken og lendedekken med fjordhestbroderi.

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.
Fjord Horse International

Fjord Horse International

Fjord Horse International gir veiledning og utdanning for fjordhestens beste i hele verden.

#norgesfjordhestlag

Something is wrong.
Instagram token error.
1

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.