Velkommen til Fjordhestportalen

– en verden der fjordhestfolket møtes!

Siste fjordhestnytt

Seminsuksess på Norsk Fjordhestsenter

På Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid har det vore semindrift sidan 2004. Her har mange nye føl blitt til, og bruken av semin har gitt nye moglegheiter for heile fjordhestverda. I følgje konvensjonen om biologisk mangfald (Riokonvensjonen) har Noreg som moderland...

Resultat og bilete frå unghestskue i Isfjorden

Søre Romsdal Fjordhestlag arrangerte unghestskue på Stall Moa i Isfjorden 21. mai Ti fjordhestar vart viste. Dommarar var Anne Stine Foldal Aam og Ingrid Løfaldli. Takk til Ingeborg Morstøl for bilete. Hingstar 1 år 4. Gjerde Tomas e. Lille Ulrik u. Gjerde Fabina...

Bilete og resultat frå unghestskue på Stav

I dag vart det arrangert unghestskue på Stav. Dei fleste av dei over femti viste hestane var dølahestar, men sju fjordhestar møtte også. Dommarar var Mari Foss Frøhaug, Ingunn Tofte og Gudny Johansen. Takk til Katrine Haugaard som har sendt oss resultat og bilete....

Resultat og bilete frå unghestskue i Sauda

Laurdag 13. mai vart det arrangert unghestskue i Sauda. 11 fjordhestar møtte, og alle fekk sløyfe. Dommarar var Jonas Vevle og Torstein Gudmestad. Tusen takk til Monica Bringedal som har sendt oss resultat og bilete. Hingstar 2 år 15. Solsidens Ismael e. Kornvin...

Sommareksem: Eit alvorleg problem

Sommareksem er ikkje eit veldig utbreidd problem på fjordhest, men det førekjem med jamne mellomrom. Korleis er det for hestane å leve med denne sjukdommen, og kva kan vi gjere for å hindre at fleire vert sjuke? Som de kan lese i artikkelen frå fagrådgjevar Siri...

Sommereksem (Insect Bite Hypersensitivity)

av Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter Insect Bite Hypersensitivity, eller sommereksem som vi ofte sier på norsk, er en arvelig, kronisk og sesongbetont hudlidelse hos hest (Riek 1953; Broström et al. 1987). Sommereksem skyldes allergi mot spyttet til...

Premieliste 2017

Her finn du oversikt over og bilete av hingstane som oppnådde kårings- eller premiegrad på hingsteutstillinga 2017. Fullstendig resultatliste finn du her. Oversikt over kvar hingstane skal sjå i sommar kan du finne i hingstekatalogen. Dommarkort finn du på nettsidene...

Viste hingstar 2017

Her finn du oversikt over alle viste hingstar på hingsteutstillinga 2017. Klasse 1A 1. Opdals Ask f. 2010, 3. pr (2014) e. Merinas Emil u. Rita Opdal Oppdrettar: Mari Vinjevoll, Ørsta Eigar: Mari Vinjevoll, Ørsta 7,5-8-7-7,5-7,5, 3. premie 2. Severin f. 2010, 2. pr...

Norsk hestesenter - stamboka for fjordhest

Stamboka på nett

I stamboka på nett finner du en oversikt over registrerte fjordhester med informasjon om stamtavle, eierskap og utstillingsresultater.

NM, Nordisk og EM

Her finner du informasjon om aktuelle mesterskap for fjordhest.

Fokus unghest

Samarbeid mellom de tre særnorske hesterasene med mål om å spre kunnskap og engasjement om unghest.

Utstilling

Kort om utstilling og linker til relevant informasjon.

NFL nettbutikk

Les om hvordan bestille klær med logo og trykk fra Norges Fjordhestlag via Bekken&Strøm, og se hele kolleksjonen.

Fjordhestforumet

Diskuter og se hva andre på forumet har delt i det siste.

#fjordpower

1
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Fjord Horse International

Fjord Horse Internationals misjon er å drifte et internasjonalt forum for medlemslandene.  FHI håndterer utveksling av informasjon mellom landene, gir rom for diskusjon av ulike tema, veiledning og utdanning for fjordhestens velferd og renraset avl av fjordhest i hele verden.

Fjord Horse International’s mission is to host an international forum of member countries to provide exchange of information, discussion of ideas, guidance and education regarding issues surrounding the welfare and breeding of the purebred Fjord Horse around the world.