Tidligere innlegg

Kåra og premiere hingstar 2024

Kåra og premiere hingstar 2024

Totalt 16 hingstar fekk kårings- eller premiegrad under årets hingsteutstilling på Nordfjordeid.  Alle foto: Åse Ravndal 1 Soltuns Trym f. 2016, e. Brijol u. Linn 2. premie II kval 2 Silverjo f. 2016, e. Søljo u. Mykle Nina 1. premie I kval 4 Løkke Safir  f. 2019, e....

Resultat frå fargegentesting av kåra hingstar

Resultat frå fargegentesting av kåra hingstar

Norges Fjordhestlag sender inn hårprøver for å fargegenteste alle nykåra hingstar. Dette er eit tiltak i å bevare alle dei fem fjordhestfargane. Resultata for årets hingstar er no klare.  Gjennom fargegentesting kan ein få vite om hingstane kan gje grå eller...

Fjordhestcupen 2024

Fjordhestcupen 2024

I anledning lagets 75-årsjubileum lanserer Norges Fjordhestlag Fjordhestcupen 2024. Vinneren av cupen får tittelen "Årets fjordhest". Fjordhestcupen går fra 01.01.24 til 31.12.24. og består av fire delkonkurranser. Det er en allroundcup som kårer årets fjordhest, en...

Program for hingsteutstilling på Nordfjordeid 2024

Program for hingsteutstilling på Nordfjordeid 2024

  HINGSTEUTSTILLING FOR FJORDHEST NORDFJORDEID, 2024 Program Tysdag 30.april Kl. 15:00:       Frammøte av hingstar til utvida bruksvurdering (UB), klasse 2ub Kl. 16.00        UB: Veterinærundersøking av hingstar (NFHS) Onsdag 1. mai Kl. 10:00       Utvida...

Tildeling av frifondmidlar

Tildeling av frifondmidlar

Norges Fjordhestlag har etter søknad delt ut 228.077 kr i Frifond-midlar til åtte lokal- og fylkeslag. Alle laga får kr. 5000 i driftsstønad, og midlar til prosjekt varierer ut i frå søknad. Norges Fjordhestlag er glad vi oppfyller krava frå Frifond-ordninga for...

Kåringsnemnd og bruksprøvedommarar 2024

Kåringsnemnd og bruksprøvedommarar 2024

Norsk Hestesenter har oppnemnd følgjande personell for hingsteutstillinga 2024:  Bestyrar: Therese Selle Leiar kåringsnemnd: Vibeke Edvardsdal Dommarar, eksteriør: Klasse 1a, 2ub og 2b: Live Enerhaugen og Reinert Skumsnes Klasse 3: Jodvar Herheim og Line Hellevang...

Meldte hingstar 2024

Meldte hingstar 2024

Her finn du oversikt over meldte hingstar til hingsteutstillinga på Nordfjordeid 2024: Klasse 1a: 1 Soltuns Trym e. Brijol 2 SIlverjo e. Søljo Klasse 2ub: 3 Odals Viking e. Heggnes Balder 4 Løkke Safir e. Højgaards Nicko 5 Sølkleppen e. Merinas Emil 6 Gjerde Trygve e....

Oppdatering på forskingsprosjektet FeNomen

Oppdatering på forskingsprosjektet FeNomen

Forskingsprosjektet FeNomen forskar på fertilitet på dei norske hesterasane. Her kjem ei oppdatering frå prosjektgruppa:  I dag har vi hatt finopptelling av innkomne hårprøver! Vi hadde en del doble prøver (samme individ flere ganger) og derfor mangler vi fortsatt ca....

Invitasjon til showklasser under hingsteutstillinga

Invitasjon til showklasser under hingsteutstillinga

I høve 75-årsjubileet til Norges Fjordhestlag vil det under hingsteutstillinga på Nordfjordeid verte arrangert uoffisielle showklasser for 1- og 2-årshingstar, og for eldre, premierte hingstar.   Showklasse for 1- og 2-årshingstar Fredag 3. mai kl 14.30...

Oppdrettarseminar på Norsk Fjordhestsenter

Oppdrettarseminar på Norsk Fjordhestsenter

Norges Fjordhestlag og Norsk Fjordhestsenter inviterer til oppdrettarseminar på Norsk Fjordhestsenter 3.-4. februar.  Oppdrettarseminaret er midt i blinken for deg som er interessert i fjordhest og avl, anten du har avla fram føl før eller ikkje. Det vil bli både...

Kvalifiseringskrav til Fjordhest-EM 2024

Kvalifiseringskrav til Fjordhest-EM 2024

Styret og aktivitetsutvalet i Norges Fjordhestlag har vedteke kvalifiseringskrav for årets Fjordhest-EM. Fjordhest-EM 2024 går av stabelen på Ländlicher Reit- und Fahrverein Alsfeld i Tyskland 27. juli-4. august. Adressa til stemnestaden er Hersfelder Straße 80; 36304...

Behov for flere hårprøver til genotyping

Behov for flere hårprøver til genotyping

Stiftelsen Hästforskning har bevilget 3 millioner til prosjektet «Fenomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser». Et av delmålene til prosjektet er å kartlegge genetisk innavlsgrad hos fjordhesten, samt undersøke om det finnes genetiske årsaker til den noe lave...

Invitasjon til Haustmøtet

Invitasjon til Haustmøtet

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest arrangerer felles Haustmøte på Gardermoen 3.-5. november. Programmet for Haustmøtet er no klart, og påmelding er opna. Det er lagt opp til eit variert program, der alle burde finne...

Landsfinale for unghopper 2023

Landsfinale for unghopper 2023

Norges Fjordhestlag er glade for å kunne annonsere at landsfinalen for unghopper vert arrangert på Mo i Førde laurdag 26. august.  Under landsfinalen for unghopper kårar vi dei beste 1-, 2- og 3-årshoppene i landet. Årets landsfinale vert arrangert på Mo...

Norske deltakarar til Nordisk for fjordhest

Norske deltakarar til Nordisk for fjordhest

Nordisk meisterskap for fjordhest vert arrangert på Väggeryd i Sverige 20.-23. juli. Her presenterer vi dei norske deltakarane og det norske laget. Noreg stiller i år med eitt lag, som består av: Køyring: Espen Mørch Andersen og Nybråtens Skumring Sprang: Magdalena K....

Resultat frå Fjordhest-NM

Resultat frå Fjordhest-NM

Fjordhest-NM 2023 vart arrangert på Øysand i Trøndelag 4.-8. juli. Her finn du oversikt over vinnarane i dei ulike samandraga.  Alle foto: Ane Eliassen/www.stevnefotografen.no NM samanlagt, senior: Gull: Liv Jorunn Nyhagen og Soltuns Trym Sølv: Hanne-Malen Nesvik...

Førebu hoppa til føling

Førebu hoppa til føling

Våren er her, og det er tid for føling. Korleis skal du førebu deg sjølv og hoppa best mogleg til føling, og kva må du passe på når følet har kome til verda? Byline: Ingvild Rydjord Hansen Denne saka var første gong publisert i Fjordhesten 01-22 I fjor var det bedekt...

Nytt styre i NFL

Nytt styre i NFL

Under Norges Fjordhestlag sitt årsmøte torsdag vart det vald inn nye personar i styret.  Dette er styret i Norges Fjordhestlag i 2023. Frå venstre: June Cecilie Horntvedt (2. vara), Stine Samsonstuen, Marit Evanger (1. vara), Giljar Groven, Hege Sæther Moen (leiar),...

Birkelid Owen til Sikkilsdalen

Birkelid Owen til Sikkilsdalen

Det har vorte arrangert hingsteslepp i Sikkilsdalen i over 150 år, og hovudsakleg er det dølahestar som har gått på slepp her. I sommar vil du også finne eit slepp med fjordhestar i Sikkilsdalen, og hingsten som vert sleppt er Birkelid Owen. Det første hingstesleppet...

Katalog for hingsteutstillinga

Katalog for hingsteutstillinga

Katalogen for årets hingsteutstilling vert publisert digitalt, i tillegg til at det sjølvsagt er høve til å kjøpe fysisk katalog på staden. KLIKK HER FOR Å OPNE KATALOGEN

Program Hingsteutstillinga 2023

Program Hingsteutstillinga 2023

Program for hingsteutstillinga på Nordfjordeid 2023: Tysdag 2. mai Frammøte av hingstar som skal ha utvida bruksprøve før kl. 15.00 (Norsk Fjordhestsenter) Veterinærkontroll av UB-hingstar. (Norsk Fjordhestsenter) Onsdag 3.mai 10.00: Utvida bruksprøve med rideprøve...

Valnemnda si innstilling til årsmøtet

Valnemnda si innstilling til årsmøtet

I årsmeldinga for 2022 har det dessverre vorte ein feil i valnemnda si innstilling til årsmøtet. Her er den korrekte innstillinga. Styret: Leiar: Hege Sæther Moen - Attval Styremedlem: Ingvild Rydjord Hansen - Ikkje på val Styremedlem: Giljar Groven - Ikkje på val...

Hoppekvoter 2023

Hoppekvoter 2023

Frå og med 2022 vart det innført livstidskvote på fjordhest på totalt 70 hopper per hingst. For hingstar kåra før 2022 har ikkje dette tilbakevirkande kraft, så dei får også ein kvote på 70 hopper gjeldande frå og med 2022. 

Gjer gamle fjordhestfilmar tilgjengelege for alle

Gjer gamle fjordhestfilmar tilgjengelege for alle

Gjennom arbeid med digitalisering av gamle filmar, kom Steinar Hilde frå Innvik over filmar som viser fjordhest i bruk og på utstilling. Desse har vorte sett saman til ein dokumentarisk film om fjordhesten, som vart synt fram for første gong på hingsteutstillinga i...

Kvalifiseringskrav til Nordisk 2023

Kvalifiseringskrav til Nordisk 2023

Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag har fastsatt kvalifiseringskrav for Nordisk 2023, som arrangeres på Vaggeryd i Sverige 20.-23. juli. Kvalifiseringskrav for norske ekvipasjer:Resultatene skal være oppnådd med hesten du skal starte tidligst 01.01.2022 og før...

Tildeling av Frifondmidlar

Tildeling av Frifondmidlar

Norges Fjordhestlag har etter søknad delt ut 218 695 kroner i Frifond-midlar til ni ulike lokal- og fylkeslag. Alle laga får kr. 5000 i driftsstønar, og midlar til prosjekt varierer ut i frå søknad. Norges Fjordhestlag er glad vi oppfyller krava frå Frifond-ordninga...

Velkomen til Haustmøtet 2022!

Velkomen til Haustmøtet 2022!

Norges Fjordhestlag ynskjer alle medlemmer hjarteleg velkomne til Haustmøtet 2022, og opnar no for påmelding. Årets Haustmøte vert arrangert på Scandic Kokstad i Bergen 4.-6. november, og byr på eit variert program med tema som bør vere relevante for alle som driv med...

Frifond-midlar frå Norges Fjordhestlag

Frifond-midlar frå Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått tildelt Frifond-midlar, som vi deler ut til lokallag som vil skape aktivitet for barn og unge.  Frifond er ei stønadsordning oppretta av Stortinget for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Norges Fjordhestlag har i år...

Gode resultat i EM

Gode resultat i EM

Dei norske ekvipasjane fekk gode resultat under EM for fjordhest i Danmark i juli 2022.  Totalt seksten norske ekvipasjar reiste til Danmark for å tevle under EM. Det vart også tatt ut tre norske lag. Det vart totalt tre norske medaljar under EM: Erik Holmin og Stald...

Norske ekvipasjar til EM

Norske ekvipasjar til EM

Seksen norske ekvipasjar skal denne veka representere fjordhesten sitt moderland under Europameisterskapen for fjordhest på Vilhelmsborg i Danmark 28.-31. juli. Det er norske startande  i samandraga i køyring, dressur (senior), sprang (senior) og allround (junior og...

Resultat frå Fjordhest-NM

Resultat frå Fjordhest-NM

Årets Fjordhest-NM vart arrangert i Førde 4.-9. juli. Det var eit svært vellukka arrangement, og arrangørane skal ha ros for måten stemnet vart gjennomført på. Det vart kåra Noregsmeistrar for senior, junior, ungrytter og lag, greinmeistrar i sprang, dressur og...

Fjordhest-NM er i gong!

Fjordhest-NM er i gong!

Fjordhest-NM 2022 vert denne veka arrangert på Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde. Stemnet opna som vanleg med ein høgtideleg seremoni med fjordhestprosesjon, talar og snorklipping. Seremonien vart halde måndag 4. juli, og klassene tok til tysdag. Sidan sist...

Norges lag til EM

Norges lag til EM

Fjordhest-EM skal arrangeres på Vilhelmsborg i Danmark i slutten av juli, og nå har aktivitetsutvalget tatt ut lagene som skal representere Norge.  Totalt reiser 16 ekvipasjer fra Norge, og det er tatt ut tre norske lag. Disse lagene er: Lag 1:  Annike Mikkelsen og...

Marknadsføringsprisen til Øystein Lien

Marknadsføringsprisen til Øystein Lien

Under utstillingsmiddagen på hingsteutstillinga vart Norges Fjordhestlag sin marknadsføringspris delt ut. Prisen vert delt ut til ein person, eit lag eller ein institusjon som har gjort ein ekstra god innsats for å marknadsføre fjordhesten. Dette er grunngjevinga som...

Program for hingsteutstillinga

Program for hingsteutstillinga

Tysdag 3. mai Frammøte av 4 års hingstar til brukstest før kl. 15.00 (Norsk Fjordhestsenter) 16.00: Veterinærkontroll UB hingstar (Norsk Fjordhestsenter) 18.00: Informasjonsmøte om utvida bruksprøve (Norsk Fjordhestsenter) Onsdag 4. mai 10.00: Utvida bruksprøve med...

Innkalling til årsmøte i Norges Fjordhestlag 2022

Innkalling til årsmøte i Norges Fjordhestlag 2022

Møtestad:               Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid:                  Torsdag 5.mai kl. 14.00 – 16.00 Møteleiar:               Bjørn Vollstad Saksliste: Sak 1                          Opning av møtet ved leiar Sak 2                         Registrering av...

Mentorordning for utstillarar

Mentorordning for utstillarar

Norges Fjordhestlag har etablert ei mentorordning for utstillarar, der ni ressurspersonar med lang erfaring har sagt ja til å rettleie og gi gode råd til nye utstillarar.

Revisjon av avlsplan

Revisjon av avlsplan

Norges Fjordhestlag har etter ein høyringsprosess gjort endringar i avlsplanen som vil vere gjeldande frå utstillingssesongen 2022. Avlsplanen for fjordhest skal reviderast kvart fjerde år, og den vart sendt ut på høyring hausten 2021. Det kom mange innspel frå lokal-...

Statuttendringar for Fjordhest-NM

Statuttendringar for Fjordhest-NM

Norges Fjordhestlag har vedteke fleire endringar i stauttane for Fjordhest-NM, som vil vere gjeldande frå og med sommarens meisterskap. Neste endring i statuttane skulle i utgangspunktet skje i 2023, men grunna endringar i Norges Rytterforbund sitt regelverk måtte ein...

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått tilsendt et åpent brev fra Åse Ravndal med flere spørsmål knyttet til endring av vekting i bruksegenskaper fra 30% til 10%. Vi velger å dele svaret på brevet åpent, for at flere skal bli kjent med vurderingene som er gjort for denne endringen.

Vil du være med til EM 2022?

Vil du være med til EM 2022?

Europamesterskapet for fjordhest arrangeres i Danmark på Vilhelmsborg 28-31 juli 2022, og aktivitetsutvalget ønsker å komme i kontakt med de som har lyst til å starte. Ekvipasjer som vurderer å starte EM, bes sende mail til aktivitet@fjordhest.no. Aktivitetsutvalget...

Fekk ri for ryttaridolet sitt i Telenor Arena

Fekk ri for ryttaridolet sitt i Telenor Arena

Leah Andersen Thrane fekk i helga høve til å ri for sitt ryttaridol Carl Hedin under sjølvaste Kingsland Oslo Horse Show i Telenor Arena. «Dette var ei fantastisk oppleving!» seier ei nøgd Leah. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen Foto: Helene Gjerde Aamdal  Då det vart...

Skal ri for kjent dressurprofil på Oslo Horse Show

Skal ri for kjent dressurprofil på Oslo Horse Show

Leah Andersen Thrane og fjordhoppa Lykkes Saga vart plukka ut til å få ri for den kjente dressurryttaren Carl Hedin når han kjem til Kingsland Oslo Horse Show komande helg. av Ingvild Rydjord Hansen Carl Hedin er ein kjent, svensk dressurryttar som har vorte svært...

Pløgde seg til tredjeplass i NM

Pløgde seg til tredjeplass i NM

I helga vart NM i pløying arrangert i Østfold. Øystein Lien stilte med det einaste fjordhestparet i konkurransen, og endte på ein tredjeplass. av Ingvild Rydjord Hansen Pløying er ein av brukshestgreinene som Foreningen Arbeidshesten arrangerer NM i. Dei andre...

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Til alle Fylkes- og Distriktslag Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norges Fjordhestlag Norges Fjordhestlag kallar inn til ekstraordinært årsmøte for å handsame vedtektsendringar Møtetid: 6. november 2021 Møtestad: Scandic Hotell Hamar SAKLISTE: Vedtektsendringar...

Haustmøte 2021

Haustmøte 2021

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest Inviterer til Haustmøte 5.-7. november Scandic Hamar   Fredag 18.00 Opning og velkomen ved leiarane Hege, Ingvild og Stine 18.30 Forskingsprosjekt på fruktbarheit hos dei...

NFL ønsker søkere til NM 2023

NFL ønsker søkere til NM 2023

Norges Fjordhestlag oppfordrer lag som ønsker å arrangere NM i 2023 om å sende inn søknad til oss. Norges Fjordhestlag har begynt å få inn søknader til NM 2023 og ønsker alle velkommen til å søke. Søknaden bør inneholde informasjon om stedet, baneforhold både for...

Revidering av avlsplan

Revidering av avlsplan

Norges Fjordhestlag har sendt ut brev til alle lokal- fylkes- og distriktslag for å be om innspel til revidering av avslplanen. Avlsplanen for fjordhest vart sist revidert i 2018, men det vart gjort endringar i 2020-2021 (som er markert med gult i avlsplanen). I...

Startande i NM-samandrag 2021

Startande i NM-samandrag 2021

Fjordhest-NM 2021 brakar laust på Linnesvollen i Drammen i morgon, 5. juli. Her finn du oversikt over dei startande i dei ulike NM-samandraga og greinmeisterskapa. NM Senior - 7 startande: Hanne-Gro Johannesen Pedersen og Aarnes Ask, Oslo og Akershus Fjordhestlag Lise...

Fargegentesting av hingstar 2021

Fargegentesting av hingstar 2021

Norges Fjordhestlag har i 2021 tatt fargegentest av alle kåra og premierte hingstar for å finne ut om dei kan gje andre fargar enn brunblakk. No har resultata kome frå laboratoriet.  Å bevare fjordhesten sine fargar er ein viktig del av avlsarbeidet, då fargen er eitt...

Nytt om Fjordhest-NM

Nytt om Fjordhest-NM

Fjordhest-NM 2021 nærmer seg med stormskritt, og her kommer litt oppdatert info om stevnet.  Vi ser at det ikke er så mange påmeldte til NM. Har du lyst til å starte, men mangler kvalifisering? Kontakt aktivitetsutvalget på e-post aktivitet@fjordhest.no så kanskje vi...

Sølrei er årets linjehingst

Sølrei er årets linjehingst

Norges Fjordhestlag har leigd den 9 år gamle hingsten Sølrei som årets linjehingst. Han er stasjonert på seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter.  Sølrei er fødd i 2012 og er e. Reimar u. Engja Sølja. Han er brunblakk, måler 144 i stangmål og har 12 avkom i stamboka....

Rekordstor gruppe på utvida bruksprøver

Rekordstor gruppe på utvida bruksprøver

Rekordstor gruppe på utvida bruksprøver På grunn av mange kåra hingster under den ekstraordinære kåringen i fjor, møtte en rekordstor gruppe på 20 hingster til utvida bruksprøver under hingsteutstillingen på Nordfjordeid i år. av Ingvild Rydjord Hansen Hingstene som...

Debutantpris

Debutantpris

Norges Fjordhestlag har delt ut debutantpris til fire utstillarar som viser hingst for første gong. Premien på 10 000 kroner er sponsa av Fjording kremlikør. Alle skal vi byrje ein plass, og skal ein verte god til å vise hingst må ein trå over den terskelen det er å...

Resultat frå hingsteutstillinga 2021

Resultat frå hingsteutstillinga 2021

45 hingstar vart vist på hingsteutstillinga på Nordfjordeid i 2021. Her finn du oversikt over alle hingstane med karakterar og kårings- eller premiegrad. Klasse 1a 1 Myras Viking f. 2008 e. Rossmann u. Vestrejenta Oppdrettar: Ingrid Aarnes Eigar: Kjersti Rypdal Vik og...

Digital premieutdeling

Digital premieutdeling

Den fysiske delen av hingsteutstillinga er over. Hingstane har vore igjennom lausmønstring, mønstring og bruksprøver, og no gjenstår berre premieutdelinga. Den vert arrangert digitalt laurdag 8. mai.  Denne veka har ei korona-tilpassa hingsteutstilling funne stad på...

Hingsteutstillinga er i gong

Hingsteutstillinga er i gong

Årets hingsteutstilling er no i gong på Nordfjordeid. På grunn av pandemien vert utstillinga arrangert i eit anna format enn vanleg, og den er ikkje open for publikum. For første gong kan likevel kven som helst følge med på utstillinga over nett. Hingstane er delt inn...

Kåra hingst på NSNL

Kåra hingst på NSNL

Årets første fjordhingst vart kåra på NSNL i helga. Myklemo Baronen f. 2018 er e. Alme Baronen u. Kaisas Dina, oppdrettar er Even og Emma Elise Myklebust, eigar er Caroline F. Røyrvik. Myklemo Baronen fekk poenga 8-8-7,5-8,5-8. Norges Fjordhestlag gratulerer så mykje,...

Nytt styre i Norges Fjordhestlag

Nytt styre i Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag sitt årsmøte for 2021 vart arrangert digitalt søndag 2. mai. Årsmøtet valde nytt styre for organisasjonen.  Styret i Norges Fjordhestlag har sidan årsmøtet i 2020 bestått av leiar Hege Sæther Moen, Ingvild Rydjord Hansen, Maren Kveen Løken, Ben...

Behandlar ved hjelp av hesten sine rørsler

Behandlar ved hjelp av hesten sine rørsler

Ridefysioterapi er ein form for fysioterapi der ein nyttar hesten sine rørsler som grunnlag i behandlinga. Hanne Thue arbeider som ridefysioterapeut i samarbeid med Hestegarden i Sande. Byline: Ingvild Rydjord Hansen Dette er fjerde og siste del i artikkelserien...

Webinar: Fjordhest-NM

Webinar: Fjordhest-NM

Lurer du på noe angående stattutter, kvalifikasjon eller annet rundt Fjordhest-NM?Norges Fjordhestlag inviterer til webinar om Fjordhest-NM der aktivitetsutvalget informerer og svarer på spørsmål. Fjordhest-NM har blitt arrangert siden 1986, og består i dag av mange...

Katalog og tidsskjema til hingsteutstillinga

Katalog og tidsskjema til hingsteutstillinga

Det er berre ei veke att til årets hingsteutstilling startar på Nordfjordeid. I år vert utstillinga annleis enn den har vore før, men vi er svært glade for at vi får til å arrangere ei fysisk utstilling i år. Katalog og tidsskjema til hingsteutstillinga på...

Premie til beste bruksprøve

Premie til beste bruksprøve

Totalt 22 hingstar skal gjennomføre utvida bruksprøver under årets hingsteutstilling på Nordfjordeid. Norges Fjordhestlag ynskjer å premiere dei beste bruksprøvene, og har fått sponsa flotte premiar. av Ingvild Rydjord Hansen Årets klasse med hingstar til utvida...

Oppdatert program for hingsteutstillinga

Oppdatert program for hingsteutstillinga

Norges Fjordhestlag kjem no med oppdatert program for hingsteutstillinga 2021. Utstillinga vert gjennomført i tråd med gjeldande smittevernsreglar, og med omsyn til dei viktigaste føringane i avlsplanen. Hingsteutstillinga vert gjennomført i forenkla form i perioden...

Ein trygg fritime

Ein trygg fritime

Merete har fått hjelp i psykiatrien i store delar av livet sitt, men det var først då ho fekk eit tilbod som involverte hest at ho fann noko ho følte førte ho framover. Byline: Ingvild Rydjord Hansen Dette er del tre i artikkelserien Hesten som terapeut. Dei to første...

Årets første «Fjordhesten» er ute

Årets første «Fjordhesten» er ute

Årets første nummer av Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad "Fjordhesten" har no kome fram til medlemmane våre.  Sakene du kan lese i dette nummeret er: Digital dommarsamling Fokus på fruktbarheit Infofilm om utvida bruksprøver Intervju med Susan Hellum Til skogs med...

 «Stallen som meistringsarena er unik»

 «Stallen som meistringsarena er unik»

I Sande i Sunnfjord har Linda Rognø skapt Hestegarden – ein stad der menneske med ulike utfordringar i livet kan få møte hestar i trygge omgjevnadar.  av Ingvild Rydjord Hansen Dette er andre del i serien "Hesten som terapeut". Første del kan du lese her: I...

Ny dato for Fjordhest-NM

Ny dato for Fjordhest-NM

Arrangør av årets Fjordhest-NM, Drammen og omegn rideklubb, har vorte nødde til å flytte Fjordhest-NM 2021 ei veke fram. Dei nye datoane for NM er 5.-10. juli. Grunnen til dette er at den pågåande pandemien set strenge krav til arrangørane, og for å få kabalen med...

I særstilling som helsefremjar

I særstilling som helsefremjar

Hesten har vorte brukt i helsefremjande arbeid i fleire hundre år, men kva er det med hesten som gjer at den får oss menneske til å fungere betre både kroppsleg og mentalt?

Lemping i kvalifiseringskravene for Fjordhest-NM 2021

Lemping i kvalifiseringskravene for Fjordhest-NM 2021

På grunn av korona-pandemien har stevneaktiviteten i Norge vært meget redusert det siste året. For å gjøre det enklere for de som skal starte Fjordhest-NM har man nå lempet på kvalifiseringskravene, slik at den reduserte stevneaktiviteten ikke skal ha for stor...

Informasjonsfilmar om bruksprøver

Informasjonsfilmar om bruksprøver

Norges Fjordhestlag har laga informasjonsfilmar om køyreprøve og utvida bruksprøver som vi håper skal vere til god hjelp for dei som skal vise hest. av Ingvild Rydjord Hansen Norges Fjordhestlag har i 2020 arbeidd med evaluering av utvida bruksprøver, og dei endelege...

Valnemnda ynskjer innspel

Valnemnda ynskjer innspel

Valnemnda i Norges Fjordhestlag ynskjer innspel på personar som kan vere egna til å sitte i styre og utval i Norges Fjordhestlag. Valnemnda i Norges Fjordhestlag held no på med sitt årlege arbeid i forkant av årsmøtet i organisasjonen, og ynskjer innspel frå lokallag...

Digital dommarsamling

Digital dommarsamling

Norges Fjordhestlag arrangerte i samarbeid med Norsk Fjordhestsenter og Norsk Hestesenter digital dommarsamling for eksteriør- og bruksprøvedommarar 30. januar.

Hingsteutstilling på Nordfjordeid 2021

Hingsteutstilling på Nordfjordeid 2021

Norges Fjordhestlag ønskjer med dette å kunngjere at det blir hingsteutstilling på Nordfjordeid i mai 2021 i veke 18. Smittesituasjonen med Covid 19 er fortsatt vanskeleg, og det blir planlagt for ei utstillinga utan publikum.

Fjordheståret 2020

Fjordheståret 2020

Sjølv om 2020 har vore eit spesielt år, har det likevel skjedd mykje både i Norges Fjordhestlag og ute blant medlemmane våre. av Ingvild Rydjord Hansen Koronapandemien gjorde 2020 til eit spesielt år, og har også hatt innverknad på fjordhesten. Både hingsteutstillinga...

Ny arrangør for NM 2021 er klar

Ny arrangør for NM 2021 er klar

Etter at Kristiansand og Søgne Rideklubb trakk seg som arrangør for Fjordhest-NM 2021 har Norges Fjordhestlag vald å tildele arrangementet til Drammen og omegn rideklubb og Nedre Buskerud Fjordhestlag. På grunn av usikkerheit rundt pandemien, valde Kristiansand og...

NM-arrangør trekker seg

NM-arrangør trekker seg

Søgne og Kristiansand rideklubb, som var tildelt Fjordhest-NM for 2021, har dessverre valgt å trekke seg som arrangør på grunn av usikkerhet rundt covid-19. Styret i Norges Fjordhestlag og aktivitetsutvalget jobber nå med å finne en ny arrangør. Vi kommer tilbake med...

Nytt styre i Norges Fjordhestlag

Nytt styre i Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag valde nytt styre på årsmøtet 9. oktober. Årsmøtet til Norges Fjordhestlag, som vanlegvis vert avholdt under hingsteutstillinga på Nordfjordeid i mai, vart på grunn av korona-pandemien avholdt under Haustmøtet på Skei i Jølster. Etter årsmøtet ser...

Følg årsmøtet og Høstmøtet digitalt

Følg årsmøtet og Høstmøtet digitalt

Styret i Norges Fjordhestlag og Sunnfjord fjordhestlag er glade for å kunne ønske velkommen til årsmøte og Høstmøte i Jølster! Har du lyst å følge årsmøtet eller høstmøtet hjemmefra? Vi ønsker å gjøre et forsøk på å dele digitalt med dere via TEAMS. Du trenger ikke å...

Avlsstimulerande tilskot frå Norges Fjordhestlag 2020

Avlsstimulerande tilskot frå Norges Fjordhestlag 2020

Hoppeeigarar og hingstehaldarar kan søke om avlsstimulerande tilskot frå Norges Fjordhestlag. Midlar til leige av 3-, 4- og 5-årshingst Norges Fjordhestlag ynskjer å auke bruken av 3-, 4- og 5-årshingstar for å auke variasjonen av genar og korte ned...

Seminhingst 2020: Myras Monrad

Seminhingst 2020: Myras Monrad

Norges Fjordhestlag har i samarbeid med Norsk Fjordhestsenter leigd inn hingsten Myras Monrad for avlssesongen 2020. Myras Monrad er ein fire år gammal hingst e. Nytuns Heiden u. Myrtussa ue. Luntor Vital. Han er ein velbygd hingst med godt hingstepreg. Han har ein...

Kåring av hingster 2020

Kåring av hingster 2020

På grunn av den pågående korona-pandemien har Norges Fjordhestlag vært nødt til å gjennomføre kåring av hingster på en helt annen måte enn vi bruker. Nå er det klart hvilke nye hingster som får virke i avl i 2020. 

Avlsgodkjenning av hingstar 2020

Avlsgodkjenning av hingstar 2020

På grunn av den pågåande koronapandemien har det lenge vore klart at det ikkje vil vere mogleg å gjennomføre den tradisjonelle hingsteutstillinga som vanleg. Styret og avlsutvalet i Norges Fjordhestlag har difor gjort eit vedtak på korleis ein likevel skal få unge hingstar inn i avlen, og legge til rette for ein så normal bedekningssesong som mogleg.

Hingsteutstillinga 2020 er avlyst

Hingsteutstillinga 2020 er avlyst

Norges Fjordhestlag har valt å avlyse hingsteutstillinga for fjordhest på Nordfjordeid i 2020.  – Det vil bli ei form for vurdering av dei yngste hingstane i år òg, seier leiar i Norges Fjordhestlag Hege Sæther Moen og lovar ei løysing som sikrar nye, unge fjordhestar inn i avl i år òg.

Koronavirus og hingsteutstillinga på Nordfjordeid

Koronavirus og hingsteutstillinga på Nordfjordeid

På grunn av omfattende tiltak iverksatt nasjonalt og lokalt for å begrense smitte av koronaviruset, er det tydelig at hingsteutstillinga slik vi kjenner den med stor sannsynlighet ikke vil la seg gjennomføre i 2020. Norges Fjordhestlag jobber nå sammen med Norsk...

Hugs påmelding til hingsteutstillinga!

Hugs påmelding til hingsteutstillinga!

Norges Fjordhestlag minner om at påmeldinga for årets hingsteutstilling på Nordfjordeid 29. april til 2. mai er open på sidene til Norsk Hestesenter. www.hesteutstilling.no. Fristen for påmelding er 1. april og vi håpar at mange hingsteeigarar melder inn sine...

Informasjon om EM Fjordhest 2020

Informasjon om EM Fjordhest 2020

Som annonsert i fjor sommer har Fjordhorse International tildelt EM Fjordhest til Danmark, stevnet avholdes på Vilhelmsborg 06. - 09. august. Danmark slipper informasjon om EM på siden Europa Mesterskab 2020. Arrangør kom i uke 3 med informasjon om nivå og noen...

Vil de arrangere Landsfinalen 2020?

Vil de arrangere Landsfinalen 2020?

Norges Fjordhestlag søker arrangør til Landsfinalen for unghest 2020. Landsfinalen vert arrangert kvart år, og her møtes dei beste unghestane i landet for å tevle mot kvarandre. 

Organisasjon, utstilling og bruk – referat fra Høstmøtet

Organisasjon, utstilling og bruk – referat fra Høstmøtet

Under Høstmøtet i Bodø 1.-3. november brukte Norges Fjordhestlag en halv dag på bolken «Fjordhesten – organisasjon, utstilling og bruk». av Hege Sæther Moen Under denne bolken fikk organisasjonen mange gode innspill til videre arbeid for fjordhesten, og vi oppsummerer...

Evaluering av utvida bruksprøver

Evaluering av utvida bruksprøver

Norges Fjordhestlag vil gjennomføre ei evaluering av utvida bruksprøve i løpet av hausten 2019. Vi har no sendt ut eit brev til alle lokallag, der vi ber dei kome med innspel på dagens ordning. 

Program Haustmøtet 2019

Program Haustmøtet 2019

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest ynskjer velkommen til Haustmøtet 2019.

Resultat frå Jubileumsutstilling i Stryn

Resultat frå Jubileumsutstilling i Stryn

I høve Nordfjord Fjordhestlag sitt 100-årsjubileum vart det arrangert Jubileumsutstilling i Stryn 24.-25. august. Her finn du resultat og bilete frå utstillinga. Dersom ikkje anna er oppgitt under bileta er fotograf Fjordfilm UB. Ynskjer du å nytte deg av desse...

European Championships 2020

European Championships 2020

During summer 2019 Fjord Horse International received two applications from member countries looking to host the European Championships of 2020.

«Sofin er verd si vekt i gull!»

«Sofin er verd si vekt i gull!»

Emma Nyløy og andrepremiehingsten Sofin reiste heim frå årets Fjordhest-NM med heile to NM-gull og ein greinmeistertittel. «Det er heilt uverkeleg!» seier den ferske Noregsmeisteren.

Resultat Fjordhest-NM

Resultat Fjordhest-NM

Årets Fjordhest-NM gjekk av stabelen 16.-20. juli på Linnesvollen i Lier. Arrangørane hausta berre godord for arrangementet, som var det største NM på mange år. Totalt 149 ekvipasjer var meldt, og alle samandraga hadde mange påmeldte.

Nytt nummer av medlemsbladet «Fjordhesten»

Nytt nummer av medlemsbladet «Fjordhesten»

Andre utgåve av Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad "Fjordhesten" er på veg ut til medlemmane våre.  I dette nummeret får du ei fyldig reportasje frå hingsteutstillinga, inkludert bilete av alle kåra og premierte hingstar. Du kan også lese andre del i serien om...

Internasjonalt register for fjordhest

Internasjonalt register for fjordhest

Den 7. og 8. juni møttest representantar frå dei internasjonale fjordhestlanda i Brüssel for å snakka om moglegheitene for å få til eit internasjonalt register for fjordhest. av Jenny Wright Johnsen, president Fjord Horse International I ei digitaliserande verd er det...

Nytt om Nordisk 2019

Nytt om Nordisk 2019

Påmeldingen til årets Nordisk mesterskap for fjordhest er nå åpen.  Nordisk for Fjordhest 2019 arrangeres av Fjordhesten Danmark på Vilhelmsborg utenfor Århus 1.-4. august. På våre mesterskapssider finner du all relevant informasjon om Nordisk mesterskap.

Påmeldinga til NM er open

Påmeldinga til NM er open

Årets NM for fjordhest vert arrangert av Drammen og omegn Rideklubb på Drammen Ridesenter i Lier 16.-20. juli. Det er no opna for påmelding til stemnet.  Dette er fjerde gong ein arrangerer Fjordhest-NM her. Sidan sist gong i 2014, har arenaen gjennomgått ei stor...

Premieliste frå hingsteutstillinga

Premieliste frå hingsteutstillinga

Her finn du bilete og omtale av alle hingstane som fekk kårings- eller premiegrad under hingsteutstillinga på Nordfjordeid i 2019. Alle foto: Ina Steiro Herstad 1 Fjelltorf. 2007, e. Torsetblakken u. FjellmøyOppdrettar: Knut Rasmus HjelleEigar: Even Myklebust og Knut...

Feira fjordhesten og fjordhestlaga

Feira fjordhesten og fjordhestlaga

Fjordhestfolk frå heile verda var førre veke samla på Nordfjordeid for å feire Norges Fjordhestlag sitt 70-årsjubileum, og for å sjå på det flottaste fjordhesten har å by på – staselege, våryre hingstar.

Hingsteutstillinga er i gong!

Hingsteutstillinga er i gong!

Den årvisse hingsteutstillinga for fjordhest er i gong på Nordfjordeid. Under utstillinga vert 70-årsjubileet til Norges Fjordhestlag markert. av Ingvild Rydjord Hansen Årets hingsteutstilling er den største på mange år, med heile 43 melde hingstar. Første post på...

Betre drektigheit: Korleis få føl i hoppa?

Betre drektigheit: Korleis få føl i hoppa?

Når ein har hoppa si til hingst, ynskjer ein sjølvsagt at det skal resultere i eit velskapt føl året etterpå. Kva kan ein som hoppeeigar gjere for å auke sjansen for at hoppa vert drektig? av Ingvild Rydjord Hansen Dette er andre del i ein artikkelserie om bedekning...

Program for hingsteutstillinga 2019

Program for hingsteutstillinga 2019

Den årvisse hingsteutstillinga for fjordhest vert arrangert på Nordfjordeid 1.-4. mai. Her finn du program for veka: Tysdag 30.aprilKl. 15:00: Frammøte av hingstar til utvida bruksvurdering (UB)Kl. 15:30: UB: Veterinærundersøking av hingstarKl. 18:00: Infomøte UB...

Jubileumskveld på Nordfjord Hotell

Jubileumskveld på Nordfjord Hotell

Den 1. mai inviterer Nordfjord Fjordhestlag til open jubileumskveld i samband med laget sitt 100-årsjubileum. Kvelden blir innleia med aperitiff og ein konsert der songen «Fjordhestnatt» blir framført, før premieren på ein heilt ny historiefilm av fjordhesten frå 30-...

Viktig informasjon om utstillingsmiddagen

Viktig informasjon om utstillingsmiddagen

Ynskjer du å delta på utstillingsmiddagen under årets hingsteutstilling? I år er det nødvendig å kjøpe billett til middagen i god tid før utstillinga. Billett kan bestillast på e-post direkte til Nordfjord Hotell: salg@nordfjord-hotell.no eller pr telefon 5786 3333....

Betre drektigheit: Status for fjordhesten

Betre drektigheit: Status for fjordhesten

Sjølv om talet på bedekte fjordhopper har gått opp dei siste åra, slit fjordhesten med låg følprosent og difor få fødde føl. Kva kan vere grunnen til dette, og korleis tek Norges Fjordhestlag tak i denne utfordringa? av Ingvild Rydjord Hansen Dette er første del i...

Tips oss om kandidatar til marknadsføringsprisen 

Tips oss om kandidatar til marknadsføringsprisen 

Norges Fjordhestlag ynskjer innspel frå lokallag og medlemmar på kven som bør bli tildelt marknadsføringsprisen i 2019. Kvart år deler styret i Norges Fjordhestlag ut ein eigen marknadsføringspris til nokon som har gjort ein særleg innsats for og med fjordhesten, og...

Retningslinjer for namngjeving av fjordhest

Retningslinjer for namngjeving av fjordhest

I høve revisjon av Norsk Hestesenter sine retningslinjer for namngjeving, vart NFL oppmoda om å kome med synspunkt om namngjeving av fjordhest. Dei nye endringane er gjeldande frå 2019. Styret i Norges Fjordhestlag sette ned ei arbeidsgruppe beståande av Steinar...

Nytt nummer av «Fjordhesten»

Nytt nummer av «Fjordhesten»

Årets første utgåve av medlemsbladet "Fjordhesten" hamnar i desse dagar i postkassa til medlemmane våre. Norges Fjordhestlag sitt medlemsblad "Fjordhesten" kjem ut fire gongar i året, og årets første utgåve er på veg ut til medlemmane våre. Vedlagt medlemsbladet får...

Fronter norske hesteraser sammen

Fronter norske hesteraser sammen

De nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/ lyngshest er samlet på felles stand under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm denne helgen.  – Det er første gangen vi har fått til et slik samarbeid, og dette vil utvikle videre, sier direktør ved Norsk Hestesenter Cecilie Gaarder Skaug.

Årets siste utgåve av «Fjordhesten»

Årets siste utgåve av «Fjordhesten»

I den siste veka før jul kan du kose deg med den nyaste utgåva av medlemsbladet "Fjordhesten".  I juleutgåva av "Fjordhesten" finn du mykje spennande stoff. Du kan mellom anna lese om to avlarar som har eit spesielt forhold til fjordhesten sine fargar - familien Alnes...

Tildeling av Frifond-midlar 2018

Tildeling av Frifond-midlar 2018

Norges Fjordhestlag har fått innvilga 227 094 kroner i Frifondmidlar for 2018. Pengane skal brukast til fjordhestaktivitetar for born og unge i lokallaga. Tolv lokallag har søkt om og fått tildelt pengar frå årets Frifond-midlar.

Oppsummering av Haustmøtet 2018

Oppsummering av Haustmøtet 2018

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest var samla til felles Haustmøte på Flesland 2.-4. november.

Fleirnasjonalt fokus på dommarsamling

Fleirnasjonalt fokus på dommarsamling

Norges Fjordhestlag inviterte til dommarsamling for fjordhestdommarar på Norsk Fjordhestsenter den siste helga i oktober. I tillegg til dei norske fjordhestdommarane deltok også representantar frå fjordhestlaga i dei andre nordiske landa.

God fjordhestinnsats på NM køyring

God fjordhestinnsats på NM køyring

I helga vart NM køyring arrangert på Norsk Hestesenter på Starum. Mange fjordhestekvipasjer deltok  i både i NM-samandrag og opne klasser, og dei viste fram fjordhesten sine gode eigenskapar som køyrehest.

Målretta trening gav NM-gull

Målretta trening gav NM-gull

Sofie Dahl Kristiansen fekk sansen for fjordhest etter å ha vore fôrryttar på ein tidlegare NM-vinnar. Etter mykje hardt arbeid vann ho i år NM junior med vallaken Jason Lundgård.

Greinmeisterskapen i sprang

Greinmeisterskapen i sprang

Ni spretne fjordhestar stilte til start i greinmeisterskapen i sprang, som var det siste samandraget som vart avgjort under årets Fjordhest-NM.

Greinmeisterskapen i dressur

Greinmeisterskapen i dressur

Etter to avdelingar vart greinmeisterskapen i dressur avgjort onsdag. Med mange gode ekvipasjer på start måtte alt klaffe for at ein skulle kunne stikke av med den gjeve tittelen som greinmeister i dressur.

Alt er klart for Fjordhest-NM

Alt er klart for Fjordhest-NM

Årets Fjordhest-NM er like rundt hjørnet, måndag 25. juni brakar det laust på Stord Hestesportsenter. Vi gler oss til ein fantastisk fjordhestfest!

Premieliste frå hingsteutstillinga

Premieliste frå hingsteutstillinga

Årets hingsteutstiling er over, og det har vore ein fantastisk fjordhestfest. Kvaliteten på dei viste hingstane har vore høg, og fjordhesten har fått åtte premierte hingstar og ti nykåra hingstar.

Presentasjon av hingstane på utvida bruksprøver

Presentasjon av hingstane på utvida bruksprøver

Åtte hingstar er inne til utvida bruksprøver under hingsteutstillinga 2018. Sju av desse var kåra i fjor, den siste var kåra i 2016. To av hingstane er fem år, dei andre er fire år gamle. Hingstane skal visast i laushopping, riding, dressurkøyring og arbeidskøyring.

Hingsteutstillinga er i gong

Hingsteutstillinga er i gong

Utstillingsringane er sett opp. Både fjordhest og fjordhestfolk strøymer til Eid, som er pynta med fjordhestbannerar. Stemninga er stigande. Det er klart for årets vakraste eventyr og verdas største fjordhestfest – hingsteutstillinga på Nordfjordeid.

Årets første fjordhestføl

Årets første fjordhestføl

Årets første fjordhestføl kom til verda på Nordfjordeid fredag 20. april, då andrepremiehoppa Herborg fekk eit velskapt hoppeføl. Hoppa, som er Herborg sitt sjette føl, er det første følet etter Birkelid Nimo.

Showklasse for toårshingstar under hingsteutstillinga

Showklasse for toårshingstar under hingsteutstillinga

Norges Fjordhestlag og utstillingsnemnda for hingsteutstillinga vil i år prøve ut noko heilt nytt – ei showklasse for toårshingstar under hingsteutstillinga. Dette er ei flott moglegheit for unghesteigarane å få ein forsmak på hingsteutstillinga, og for publikum til å sjå ei samling flotte, unge hingstar.

Reisebrev frå hingsteutstilling i Belgia

Reisebrev frå hingsteutstilling i Belgia

Hingsteutstillinga i Belgia gjekk av stabelen på hestesportanlegget i Wouman 24. mars. I samband med salet av 2. premiehingsten Fjell Finn i september 2017, vart Norsk Fjordhestsenter med fleire inviterte til årets hingsteutstilling.

Ny avlsplan for fjordhest

Ny avlsplan for fjordhest

Norges Fjordhestlag har i lang tid arbeidd med revidering av avslplanen. Den nye avlsplanen for fjordhest er no godkjent, og inneheld nokre endringar frå den førre avlsplanen.

Ny utgåve av medlemsbladet «Fjordhesten»

Ny utgåve av medlemsbladet «Fjordhesten»

I desse dagar kan medlemmer i Norges Fjordhestlag finne medlemsbladet «Fjordhesten» i postkassa si. I årets første nummer kan du mellom anna lese reportasje frå Rørosmartnan, samt årsmelding frå organisasjonen sitt arbeid og arrangement i 2017.

Klart for ny visnings- og salsdag

Klart for ny visnings- og salsdag

Andre del av forprosjektet til «Prosjekt Kvalitetshest» foregår på Norsk Fjordhestsenter i desse dagar. Til helga er det klart for visnings- og salsdag, der potensielle kjøparar og andre interesserte kan komme og sjå kva hestane har lært i treningsperioden.

Lanserer egen nettside for Skeid

Lanserer egen nettside for Skeid

I forbindelse med at reglement og dømmeskjema for Skeid nå er standardisert har landslagene for de norske rasene opprettet en egen nettside for å sikre at god informasjon når ut til dere som skal arrangere eller starte Skeid.

Endringer i NRYF sitt konkurransereglement

Endringer i NRYF sitt konkurransereglement

Norges Rytterforbund sitt konkurransereglement er endret, og dette gir følger for NM for Fjordhest. NRYFs KR er revidert og gjelder fra 1. mars. Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag ser at det er elementer som påvirker NM for Fjordhest. Noen av disse endringene...

Fjordhestfolk: Line Torrissen Carlsen

Fjordhestfolk: Line Torrissen Carlsen

Det var heilt tilfeldig at Line Torrissen Carlsen enda opp med ein fjordhest då ho kjøpte sin første hest som fjortenåring. Ikkje ante ho at dette var starten på eit fjordhesteventyr som ville prege livet hennar. No trenar ho fram sin andre hingst mot utvida bruksprøver på Nordfjordeid.

Vellukka «Skeid på Eid»

Vellukka «Skeid på Eid»

Laurdag vart det arrangert Skeid på Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid. Mange fekk si aller første erfaring med Skeid, og deltakarane var veldig positive til denne nye konkurranseforma.

Fjordheståret 2017

Fjordheståret 2017

Det skjer mykje i Fjordhest-Noreg, både i Norges Fjordhestlag og i lokallag over heile landet. Her kan du lese om arrangement som fann stad i 2017 og viktige prosjekt det har vorte arbeidd med.

Barnas Fjordhestdag i Trøndelag

Barnas Fjordhestdag i Trøndelag

Laurdag arrangerte Trøndelag Fjordhestlag «Barnas Fjordhestdag» i Levanger. Det var ein stor suksess, og både born og vaksne koste seg i fjordhesten sitt selskap denne dagen. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen Foto: Merethe Varslot Boneng På Fjordhestdagen fekk ungane og...

Prosjekt Kvalitetshest: Invitasjon til utdanning av unghest

Prosjekt Kvalitetshest: Invitasjon til utdanning av unghest

Mange ønskjer å kjøpe ferdig utdanna hestar av dei nasjonale hesterasane, men vi har ikkje nok slike hestar å tilby marknaden. Norsk Fjordhestsenter og raseorganisasjonane for dei tre nasjonale hesterasane vil difor setje i gong eit prosjekt som heiter Prosjekt Kvalitetshest, som skal utdanne unghest for sal. Forprosjektet til Prosjekt Kvalitetshest er sett i gong ved Norsk Fjordhestsenter, der ein prøvar ut opplegget med å ta unghest inn til utdanning. Kan dette vere aktuelt for din hest?

Ny frist for å søke Frifondmidlar!

Ny frist for å søke Frifondmidlar!

Norges Fjordhestlag har gjennom Barnas Fjordhestlag-satsinga fått tildelt 322 637 kroner frå ordninga Frifond organisasjon. Ditt lokallag kan framleis søke om støtte! Vi har utvida søknadsfristen til 1. desember, og etter første søknadsrunde er det framleis 135 000...

Haustmøtet 2017

Haustmøtet 2017

Årets Haustmøte er over, og deltakarane hadde ei flott helg med fagleg påfyll og sosialt samvær med andre hestefolk. Haustmøtet vart i år arrangert av Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest på Scandic Hafjell i Øyer 3.-5. november.

Klar oppfordring frå Norsk Hestesenter

Klar oppfordring frå Norsk Hestesenter

Den første kvelden på Haustmøtet handla om tal. Tal på bedekkingar, følprosent, tal på hestar i avl og innavlsgrad. Dessverre er det vanskeleg å bruke desse tala til noko, fordi det er så mange feilkjelder i datamaterialet. Oppfordringa frå Siri Furre, fagrådgjevar...

Alt klart for årets Haustmøte!

Alt klart for årets Haustmøte!

I dag startar årets Haustmøte, som i år er eit samarbeid mellom Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest. Vi gler oss til ei helg med sosialt samvær og fagleg påfyll. Hadde du ikkje anledning til å reise på Haustmøtet i år kan du følge med på Norges Fjordhestlag...

Ny Fjordhestgenser

Ny Fjordhestgenser

Den nye Fjordhestgenseren er her! No kan du kle deg i ein mjuk og god ullgenser i norske fargar, pryda med logoen til Norges Fjordhestlag. Norges Fjordhestlag og Dale of Norway har gått saman om å lage ein genser med Norges Fjordhestlag sin logo. Dette er eit...

Fjordhestane utfordra eliten – igjen

Fjordhestane utfordra eliten – igjen

Også i år var det fjordhestane som stal showet under Kingsland Oslo Horse Show i Telenor Arena. Showinnslaget «The Challenge» beviste at fjordhesten leverer, sjølv under svært utfordrande forhold. Tekst: Anne-Karin Løken Foto: Astrid Marie Årdal Kingsland Oslo Horse...

Invitasjon til forprosjekt for utdanning av unghest

Invitasjon til forprosjekt for utdanning av unghest

Vi treng ferdig utdanna hestar frå dei nasjonale hesterasane å tilby marknaden. Norsk Fjordhestsenter og raseorganisasjonane for dei tre norske hesterasane set difor i gong "Prosjekt Kvalitetshest" - eit forprosjekt på utdanning av unghest. Kan det vere aktuelt for...

Fjordhesten returnerer til Telenor Arena

Fjordhesten returnerer til Telenor Arena

Mange husker nok fjorårets store publikumssuksess med fjordhester i fartsfylt sprangkonkurranse med internasjonale toppryttere på ryggen, til stormende jubel fra et fullsatt Telenor Arena. Selvfølgelig kommer fjordhesten tilbake igjen i år, og det skjer under det KOHS...

Nyheitsbrevet «Njålsmerket»

Nyheitsbrevet «Njålsmerket»

Vi har nettopp sendt ut ei ny utgåve av nyheitsbrevet "Njålsmerket" til våre abonnentar. Har du ikkje fått brevet, sjekk om det har hamna i søppelinnboksen din. Dersom du ikkje er abonnent, kan du registrere deg her på Fjordhestportalen. Njålsmerket for september kan...

Påmelding og program Høstmøtet 2017

Påmelding og program Høstmøtet 2017

Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest ønsker velkommen til   HØSTMØTET 2017   Scandic Hafjell 3. – 5. november Møteleder: Bjørn Vollstad   Fredag: Velkommen! Kl. 1800 Åpning av helga – velkommen ved Janne og Åge Kl. 1830 Info fra fagutvalget...

Landsfinalen for unghopper 2017

Landsfinalen for unghopper 2017

I år vart landsfinalen for unge fjordhopper arrangert på Dyrsku’n i Seljord 10. september. Når ein ser kvaliteten på dei unge hoppene me har her i landet, får ein grunn til å sjå lyst på fjordhesten si framtid. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen Foto: Jorunn Heggheim...

Barnas Fjordhestlag på Dyrsku’n

Barnas Fjordhestlag på Dyrsku’n

Barnas Fjordhestlag skal ha en utstillingsaktivitet for barn og unge under Dyrsku'n i Seljord lørdag 9. september. Aktiviteten er åpen for alle. Janne Seilen og Vidar Heggheim er ansvarlige og kontaktpersoner. De som ønsker å være med møter på utstillingsplassen...

Resultat og bilete frå kombinertutstilling i Ørsta

Resultat og bilete frå kombinertutstilling i Ørsta

Det flotte og historiske Brudavolltunet skapte ei fin ramme rundt utstillinga arrangert av Ørsta og Volda fjordhestlag 27. august. 23 hestar møtte, av desse var 15 fjordhest. Dommarar var Nils Ivar Dolvik og Arne Eide. Klasse 4 5. Hjelle Silja e. Fjordbækken’s Sidan...

Høstmøte 2017

Høstmøte 2017

Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølahest inviterer alle våre medlemmer og medlemmer i Landslaget for nordlandshest/lyngshest til Høstmøte 2017. Sted: Scandic Hafjell Tid: 3. – 5. november Det blir lagt opp til både en faglig teoridel og en praktisk del,...

Har du gode filmar av fjordhesten?

Har du gode filmar av fjordhesten?

Norges Fjordhestlag skal setje saman nokre korte filmar om fjordhesten og fjordhesten si historie. Vi vil vise korleis fjordhesten har utvikla seg gjennom åra, og alle dei ulike tinga han vert og har vorte brukt til. I dette høvet ynskjer vi å få tak i filmar som...

Fjordhest-NM 2018

Fjordhest-NM 2018

Stord Hestesportslag inviterer til Fjordhest-NM 2.-8. juli 2018. Vil du ha fortløpande informasjon om meisterskapen bør du følge med på Facebooksida for NM og Norges Fjordhestlag sine nettsider.

Landsfinale for unghopper i Seljord

Landsfinale for unghopper i Seljord

I år vert landsfinalen for unghopper arrangert i samband med Dyrsku’n i Seljord 10. september. Det er enno ikkje for seint å melde seg på! Landsfinalen for unghopper vert i år arrangert under Dyrsku’n i Seljord 10. september. Her er det venta 80-100 000 besøkande, og...

NM dag fem: sprang og avslutning med kåring av mestere

NM dag fem: sprang og avslutning med kåring av mestere

Så var siste dagen av NM 2017 over, og alle vinnerne er kåret. Det har vært både sol og regn på samme tid, og regnbuen hadde sin fot i gullgruven av fjordhester. Tekst: Aurora Leivdal Foto: Anne-Grethe Skjølseth (Foto © AgS) Askim Hestesportsenter har vist seg å være...

NM dag fire: presisjon og sprang

NM dag fire: presisjon og sprang

I dag har det vært en nydelig og publikumsvennlig dag med solskinn, hvor alle konkurransene foregikk på gressbanen rett ved speakerbua. Tekst: Aurora Leivdal Foto: Anne-Grethe Skjølseth (Foto © AgS) & Aurora Leivdal Dagen startet med fire klasser...

NM dag tre: maratonkjøring og knøttecup

NM dag tre: maratonkjøring og knøttecup

I dag har vært en dag med mye fart og spenning, nå har de kule gule fått langet ut i maraton og feltritt. Tekst: Aurora Leivdal Foto: Anne-Grethe Skjølseth (Foto © AgS) & Aurora Leivdal Dagen startet tidlig med dressur og sprangdelen i knøttecupen. Deltagerne red...

NM dag to: dressur for både ryttere og kusker

NM dag to: dressur for både ryttere og kusker

Andre dag med konkurranser startet med regnvær og store vannpytter på dressurbanen, men det så ikke ut til å plage de kule gule nevneverdig. Værgudene viste snart barmhjertighet med ryttere og publikum og lot solen titte frem igjen. Tekst: Aurora Leivdal Foto:...

NM dag en: første konkurransedag byr på dressurridning

NM dag en: første konkurransedag byr på dressurridning

Da var første dag med konkurranser over på Askim Hestesportsenter, og du kan nå lese resultatet fra dagens dressurklasser. Tekst: Aurora Leivdal Foto: Anne-Grethe Skjølseth (Foto © AgS) Dagen startet med solskinn etter en regntung natt, og det var fine forhold til å...

NM Fjordhest 2017 er åpnet

NM Fjordhest 2017 er åpnet

Første dag av NM Fjordhest går mot slutten, og mange spente ekvipasjer er på plass ved Askim Hestesportsenter i Østfold. Her får du en kort oppsummering av dagens aktiviteter. Tekst: Aurora Leivdal Foto: Astrid Marie Årdal I dag er dagen for innsjekk før konkurransene...

Alt klart for Noregsmeisterskap for fjordhest!

Alt klart for Noregsmeisterskap for fjordhest!

Norges Fjordhestlag vil saman med arrangørklubben Askim Rideklubb ynskje alle hjarteleg velkomne til Norgesmeisterskap for fjordhest på Askim Hestesportsenter. Noregsmeisterskapen for fjordhest er eit stort stemne som varer ei heil veke. Gjennom veka skal det...

Medaljeoversikt Nordisk 2017

Medaljeoversikt Nordisk 2017

Nordisk allround Gull: Annike Josefine Mikkelsen og Blåtopps Aron – Noreg Sølv: Karina Blaabjerg og Stald Kiels Lyst – Danmark Bronse: Cassandre Bach-Gansmo og Flemming - Noreg Fullstendig resultatliste Nordisk dressur senior Gull: Lisa Therkildsen og Giblings Jura –...

Nordisk dag 4: Presisjon, sprang og avslutning

Nordisk dag 4: Presisjon, sprang og avslutning

Siste dag av Nordisk er over, og det ble konkurrert i presisjonskjøring og sprangridning. Alle mesterskapene bortsett fra dressur hadde dermed avgjørende avdelinger denne dagen. Tekst: Lisbeth Strandum Foto: Astrid Marie Årdal Dagen startet med presisjon +30cm, siste...

Nordisk dag 3: Køyring og dressur

Nordisk dag 3: Køyring og dressur

Under tredje og nest siste dag av Nordisk Meisterskap for fjordhest har det vorte konkurrert i maratonkøyring og dressurriding. Tekst: Liv Jorunn Nyhagen Foto: Astrid Marie Årdal Seks kuskar med blankpussa hestar og vogner la av stad ut i maratonløypa på...

Nordisk dag to: Sprang

Nordisk dag to: Sprang

Natt til fredag regna det kraftig, men då morgonen kom vart deltakarane møtt av solskin og gode baner. Sjølv om vêret var pent, var det vind i lufta – noko som gjorde at temperaturen var fin for både folk og dyr. Tekst: Liv Jorunn Nyhagen Foto: Astrid Marie Årdal...

God start på Nordisk meisterskap

God start på Nordisk meisterskap

Første konkurransedag under Nordisk meisterskap for fjordhest er over, og dei norske ekvipasjane har levert gode resultat. Tekst: Ingvild Rydjord Hansen og Lisbeth Strandum Foto: Astrid Marie Årdal Etter ein høgtideleg og flott opningsseremoni i går var det i dag...

Klart for opning av Nordisk Meisterskap for fjordhest 2017

Klart for opning av Nordisk Meisterskap for fjordhest 2017

Norges Fjordhestlag vil saman med arrangørklubbane Borge Rideklubb og Østfold Fjordhestlag ynskje alle hjarteleg velkomne til Fredriksborg Hestesportsenter og Nordisk Meisterskap for fjordhest 2017. Offisiell opning av arrangementet finn stad i dag, onsdag 26. juli...

Frifondmidlar til Norges Fjordhestlag

Frifondmidlar til Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått innvilga 322 637 kroner i Frifondmidlar for 2017. Pengane skal brukast til fjordhestaktivitetar for born og unge i lokallaga. av Ingvild Rydjord Hansen Frifondmidlar er ei støtteordning for aktivitetar til born og unge i Noreg som vert...

Tvillingfødsel på Sørlandet

Tvillingfødsel på Sørlandet

Tvillingfødslar på hest er ganske sjeldan, og enno sjeldnare er det at begge føla overlever fødselen. I år vart det for tredje gong på tre år fødd tvillingar av fjordhest i Noreg. For tre år sidan fekk hoppa Øvrabø Tyra tvillingar etter Fjelltor, og i fjor fekk hoppa...

Kva må du ta med deg til NM og Nordisk for fjordhest?

Kva må du ta med deg til NM og Nordisk for fjordhest?

Sommaren er her, sjølv om det ikkje ser slik ut alle stader. Med sommaren kjem utandørsstemna, og i år skal det arrangerast både Noregsmeisterskap og Nordisk meisterskap for fjordhest her i landet. av Aurora Leivdal Haavik NM og nordisk er store arrangement, og det er...

Njålsmerket juni 2017

Njålsmerket juni 2017

Norges Fjordhestlag er ein organisasjon der det skjer veldig mykje. Både styret, aktivitetsutval, avlsutval, marknadsføringsutval, Barnas Fjordhestlag, meisterskapsarrangørar og lokal- og fylkeslag jobbar kontinuerleg med ulike saker og prosjekt. I nyheitsbrevet vårt,...

Resultat og bilete frå utstilling på Forus

Resultat og bilete frå utstilling på Forus

Her finn du resultat og bilete frå utstilling for hopper, vallakar og unghestar på Forus 25. juni. Takk til Karoline Sire som har sendt oss resultat, og Åse Ravndal som har sendt oss bilete. Hopper: 19: Brage Linn f. 2009, e. Brage u. Grim Lin S Hoppe av bra type....

Innavl: Det er viktig å sjå heilskapen

Innavl: Det er viktig å sjå heilskapen

Av styret i Norges Fjordhestlag Norges Fjordhestlag har ansvaret for å legge opp til ein stødig avlsframgang for fjordhesten. Dette inneber både å ivareta alle dei gode eigenskapane vi verdset hos fjordhesten, samtidig som vi må sørge for  genetisk variasjon....

Oppdatering på hoppelinjeprosjektet

Oppdatering på hoppelinjeprosjektet

I år gjennomfører Norges Fjordhestlag eit hoppelinjeprosjekt for å ta vare på genmateriale som står i fare for å forsvinne. No er dei ti hoppene som får avlstilskot gjennom prosjektet plukka ut. Hoppelinjeprosjektet er eit fellesprosjekt mellom Norges Fjordhestlag,...

Norges Fjordhestlag har fått Facebook-gruppe

Norges Fjordhestlag har fått Facebook-gruppe

No kan du ta del i fjordhestmiljøet uansett kvar du er - Norges Fjordhestlag har fått si eiga Facebook-gruppe! Norges Fjordhestlag har lenge hatt ei Facebook-side der vi postar oppdateringar frå nettsida, informasjon om fjordhestarrangement og aktuelle saker i...

Laguttak Nordisk 2017

Laguttak Nordisk 2017

Påmeldingsfristen for de som vil stille på lag under Nordisk 2017 er ute, og Aktivitetsutvalget har i helgen jobbet med uttaket. Følgende deltagere er tatt ut: Dressur: Annike Josefine Mikkelsen/Roselise Kristin Vinsrygg/Solsidens Alar Marianne Haltvik/Holtenbrage...

Fjordhesten i medvind på Helgeland

Fjordhesten i medvind på Helgeland

Dei siste åra har det vorte fleire og fleire fjordhestar på Helgeland, og hestefolket der har verkeleg fått augo opp for allsidigheita og det gode lynnet til fjordhesten. Det har lenge vore eit aktivt hestemiljø på Helgeland. Sprangriding er spesielt populært her, og...

Resultater og bilder fra Momarken og Jarlsberg

Resultater og bilder fra Momarken og Jarlsberg

MOMARKEN Lørdag 13. mai ble det arrangert unghestskue og hoppeutstilling på Momarken Travbane i Østfold. 54 hester var meldt til skuet, av disse var 29 travere, fire døl, tre n/l-hest og åtte diverse hest-/ponniraser. Tilsammen ti fjordhester var meldt, ni av disse...

Generasjonsskifte for fjordhestfolket

Generasjonsskifte for fjordhestfolket

Mange har eit inntrykk av at fjordhestmiljøet stort sett består av «gamle hestekarar», og i mange år har det nok også vore slik. Dei siste åra har det derimot skjedd ei endring, og fjordhestmiljøet er i dag prega av unge kvinner med eit stort engasjement for rasen....

Resultat og bilete frå utstillinga på Voss

Resultat og bilete frå utstillinga på Voss

Søndag 28. mai vart det arrangert utstilling for hopper, vallakar og unghestar på Voss. Dommarar var Asle Espe og Kari-Anne Indrebø (fjordhestar to år og eldre) og Dagfinn Gjøstein og Sjur Haugen (fjordhestar eitt år).  Takk til Iren Stalheim for bilete. Klasse 4 20....

Seminsuksess på Norsk Fjordhestsenter

Seminsuksess på Norsk Fjordhestsenter

På Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid har det vore semindrift sidan 2004. Her har mange nye føl blitt til, og bruken av semin har gitt nye moglegheiter for heile fjordhestverda. I følgje konvensjonen om biologisk mangfald (Riokonvensjonen) har Noreg som moderland...

Resultat og bilete frå unghestskue i Isfjorden

Resultat og bilete frå unghestskue i Isfjorden

Søre Romsdal Fjordhestlag arrangerte unghestskue på Stall Moa i Isfjorden 21. mai Ti fjordhestar vart viste. Dommarar var Anne Stine Foldal Aam og Ingrid Løfaldli. Takk til Ingeborg Morstøl for bilete. Hingstar 1 år 4. Gjerde Tomas e. Lille Ulrik u. Gjerde Fabina...

Bilete og resultat frå unghestskue på Stav

Bilete og resultat frå unghestskue på Stav

I dag vart det arrangert unghestskue på Stav. Dei fleste av dei over femti viste hestane var dølahestar, men sju fjordhestar møtte også. Dommarar var Mari Foss Frøhaug, Ingunn Tofte og Gudny Johansen. Takk til Katrine Haugaard som har sendt oss resultat og bilete....

Resultat og bilete frå unghestskue i Sauda

Resultat og bilete frå unghestskue i Sauda

Laurdag 13. mai vart det arrangert unghestskue i Sauda. 11 fjordhestar møtte, og alle fekk sløyfe. Dommarar var Jonas Vevle og Torstein Gudmestad. Tusen takk til Monica Bringedal som har sendt oss resultat og bilete. Hingstar 2 år 15. Solsidens Ismael e. Kornvin...

Sommareksem: Eit alvorleg problem

Sommareksem: Eit alvorleg problem

Sommareksem er ikkje eit veldig utbreidd problem på fjordhest, men det førekjem med jamne mellomrom. Korleis er det for hestane å leve med denne sjukdommen, og kva kan vi gjere for å hindre at fleire vert sjuke? Som de kan lese i artikkelen frå fagrådgjevar Siri...

Sommereksem (Insect Bite Hypersensitivity)

Sommereksem (Insect Bite Hypersensitivity)

av Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter Insect Bite Hypersensitivity, eller sommereksem som vi ofte sier på norsk, er en arvelig, kronisk og sesongbetont hudlidelse hos hest (Riek 1953; Broström et al. 1987). Sommereksem skyldes allergi mot spyttet til...

Premieliste 2017

Premieliste 2017

Her finn du oversikt over og bilete av hingstane som oppnådde kårings- eller premiegrad på hingsteutstillinga 2017. Fullstendig resultatliste finn du her. Oversikt over kvar hingstane skal sjå i sommar kan du finne i hingstekatalogen. Dommarkort finn du på nettsidene...

Viste hingstar 2017

Viste hingstar 2017

Her finn du oversikt over alle viste hingstar på hingsteutstillinga 2017. Klasse 1A 1. Opdals Ask f. 2010, 3. pr (2014) e. Merinas Emil u. Rita Opdal Oppdrettar: Mari Vinjevoll, Ørsta Eigar: Mari Vinjevoll, Ørsta 7,5-8-7-7,5-7,5, 3. premie 2. Severin f. 2010, 2. pr...

Resultat frå køyreprøver

Resultat frå køyreprøver

Alle hingstar som ikkje innehar kårings- eller premiegrad frå før, må vise køyreprøve før dei kan godkjennast for avl. Vi gratulerer Birkelid Tullen og eigar, oppdrettar, utstillar og kusk Vidar Heggheim med beste køyreprøve på 45 poeng.

Årets utstillar 2016: Even Myklebust

Årets utstillar 2016: Even Myklebust

Norges Fjordhestlag ynskjer å hylle dei som står på for å avle og vise fram gode fjordhestar. På utstillingsmiddagen under hingsteutstillinga på Nordfjordeid fredag, vart prisen for «Årets utstillar 2016» delt ut. Vinnar av prisen for «Årets utstillar» i 2016 er Even...

Årets oppdrettar 2016: Roald Skogland

Årets oppdrettar 2016: Roald Skogland

Norges Fjordhestlag ynskjer å hylle dei som står på for å avle og vise fram gode fjordhestar. På utstillingsmiddagen under hingsteutstillinga på Nordfjordeid fredag, vart prisen for «Årets oppdrettar 2016» delt ut. «Årets oppdrettar» for 2016 er Roald Skogland. Han...

Travløp i Øyane

Travløp i Øyane

Dei siste åra har det vorte arrangert travløp i samband med hingsteutstillinga på Nordfjordeid, og det er veldig populært blant publikum. Fire hestar og tre kuskar stilte sporty opp på årets travløp. Resultatliste: 1. Alme Baronen og Even Myklebust: 2.23,94 2. Blikra...

Resultat frå utvida bruksprøver

Resultat frå utvida bruksprøver

Resultata frå årets utvida bruksprøver er klare. Fem hingstar møtte, og alle har gjennomført prøvene. Hingsten som gjorde det best under testen var Alme Baronen, som fekk ein samla karakter på 7,9. 1 4: Alme Baronen f. 2012, e. Fjelltor Oppdrettar: Dan Ole Alme Eigar:...

Nytt styremedlem i Norges Fjordhestlag

Nytt styremedlem i Norges Fjordhestlag

Under årsmøtet i Norges Fjordhestlag torsdag vart Ben Hjelmervik vald inn som nytt styremedlem. Ben Hjelmervik er 67 år, og er opphavleg frå Skånevik i Sunnhordland. Dei siste førti åra har han vore busett i Våler i Hedmark. Ben vaks opp med fjordhest heime i...

Hingstane på årets utvida bruksprøver

Hingstane på årets utvida bruksprøver

Hingstane som vert kåra på Nordfjordeid, må året etter møte til utvida bruksprøver før dei kan oppnå premiegrad. Eitt av måla med fjordhestavlen er å lage allsidige og funksjonelle fjordhestar, og å kartlegge hingstane sine brukseigenskapar er eit viktig ledd i...

Hingsteutstillinga er i gong!

Hingsteutstillinga er i gong!

Hingstane er på plass, og folket er på plass. Årets høgdepunkt for fjordhestfolket - hingsteutstillinga på Nordfjordeid - er i gong. Dette vert ei veke fylt med fjordhestrelaterte aktivitetar for både store og små.  Vil du få med deg alt som skjer, må du følge med på...

Resultat og bilete frå unghestskue på Breim 1. mai

Resultat og bilete frå unghestskue på Breim 1. mai

Breim viste seg frå si beste side med strålande vårvêr under unghestskuet måndag, men det var nok fjordhesten som strålte sterkast. «Framtida for fjordhesten ser lovande ut!» seier eksteriørdommar Kari-Anne Indrebø etter å ha dømt unghestskuet på Breim. Ho og...

Ny redaktør for medlemsbladet «Fjordhesten»

Ny redaktør for medlemsbladet «Fjordhesten»

Frå og med neste nummer har medlemsbladet «Fjordhesten» ny redaktør. Ho heiter Aurora Leivdal Haavik, er 27 år og busett på Nordfjordeid. Aurora er oppveksen på eit småbruk i Leivdalen i Eid kommune, der dei har hatt hest sidan ho var lita. Sin første fjordhest fekk...

Resultat og bilete frå unghestskue i Førde 29. april

Resultat og bilete frå unghestskue i Førde 29. april

Sunnfjord Fjordhestlag arrangerte eit flott unghestskue på Mo i Førde 29. april. Dommarar var Asle Espe og Arne Eide. Tusen takk til Inger Grønntun som har sendt inn resultat og bilete.  Fjordhest – Toårshingstar: Katalognummer 4 – Bjørkely Prinsen (Lauvprinsen –...

Oppdatering av hingstekatalogen

Oppdatering av hingstekatalogen

Bedekningssesongen er allerede i gang, og det er tid for å oppdatere hingstekatalogen med hvor hingstene skal stå i sommer. Uansett om hingsten din skal være hjemme hos deg selv, er utleid til et lag eller om du selv skal leie en hingst, send en mail til...

Tryggleik under utstillinga er viktig!

Tryggleik under utstillinga er viktig!

Vi ber om at utstillarar set seg inn i gjeldande utstillingsreglement. Sjå særleg § 5 Utstillingsorden. Vi vil også understreke viktigheita av å halde god avstand mellom hingstane, både innafor og utanfor utstillingsringen. Ver også særleg merksam på at hakereima på...

Resultat og bilete frå unghestskue i Ørsta

Resultat og bilete frå unghestskue i Ørsta

Det vart vist mange gode unge fjordhestar på skue i Ørsta 22. april. Dommarar var Arne Eide og Kari-Anne Indrebø. Hingstar 2 år 7. Røeds Nupar e. Severin u. Røeds Eir 9-8-8-9-8,5 sløyfe, I kval 4. Fjelltuvas Søljar e. Kamillas Tord u. Fjelltuva 7,5-8,5-7,5-9-8 sløyfe,...

Korleis velje rett hingst til hoppa?

Korleis velje rett hingst til hoppa?

Ein tanke som mange hoppeeigarar har i hovudet i desse dagar er kva for ein hingst dei skal velje å føre hoppa si til i sommar. Dette var også tema under oppdrettarkonferansen på Norsk Fjordhestsenter, der eksteriørdommar Anne-Siril Horstad Bruland fortalde om kva ein...

Resultat og bilete frå unghestskue på Stend

Resultat og bilete frå unghestskue på Stend

Fem fjordhestar møtte på unghestskue på Stend 2. april. Hingstar 1 år 16. Sørlis Balder e. Lauvprinsen u. Linn Nordskog 6-6-8-6.5-6 ikkje sløyfe Hopper 3 år 17: Ronjas Junilin e. Fjelltor u Seles Ronja 8.5-8-8-7.5-8, sløyfe og ekstrasløyfe, I kval Hopper 2 år 18:...

Årets første fjordhestføl

Årets første fjordhestføl

Natt til laurdag kom årets første fjordhestføl til verda. Førstepremiehoppa Birkelid Prinsessa fekk eit vakkert hoppeføl etter Major. Eigar Monica Bringedal var til stades under føllinga, som gjekk fint føre seg. Frå vatnet gjekk til følet var ute tok det seks minutt,...

Hoppelinjeprosjekt 2017

Hoppelinjeprosjekt 2017

Hoppelinjeprosjektet bruker slektskapsprogrammet EVA i kombinasjon med kompetanse i landslagene til å identifisere hopper som slektskapsmessig kan være spesielt interessante å avle på og bevare. Landslagene bidrar med økonomisk stønad til hoppeeiere som ønsker å inngå...

God mønstring er viktig for eit godt resultat

God mønstring er viktig for eit godt resultat

Årets første unghestskue har allereie gått av stabelen, og i løpet av året skal mange fjordhestar visast på utstillingar over heile landet. Noko av det viktigaste som skjer på ei utstilling er mønstring av hesten, og god mønstring er viktig for eit godt resultat....

Forseinka lansering av nytt Skeid-reglement

Forseinka lansering av nytt Skeid-reglement

På grunn av at arbeidet med bruksprøvene er forsinka, har arbeidsgruppa for Skeid for nordlandshest/-lyngshest, dølahest og fjordhest vald å vente med å lansere nytt reglement for Skeid slik det var planlagt. Dette er fordi arbeidet med bruksprøvene og arbeidet med...

Program for «Fjordhest for folket»

Program for «Fjordhest for folket»

Program med alle postar – Hingsteutstillinga 2017 Det vert laga eit eige program berre for publikumsaktivitetane når det nærmar seg. Laurdag 29. april Landsstemne i køyring, Norsk Fjordhestsenter Unghestskue for Sunnfjord i Førde kl.11.00 Søndag 30. april Landsstemne...

Nyhetsbrev fra aktivitetsutvalget

Nyhetsbrev fra aktivitetsutvalget

Hei! Aktivitetsutvalget ønsker alle et godt nytt år og håper mange er godt i gang med årets aktiviteter der ute, enten det er konkurranser, Skeid eller andre spennende ting. Utvalget har endret sammensetning, leder Lucinda Reksten trakk seg like før jul, midlertidig...

Vintersamling for Barnas Fjordhestlag

Vintersamling for Barnas Fjordhestlag

Kom og bli med på en helg med mye moro med fjordhesten i fokus på Langedrag Naturpark! Langedrag Naturpark ligger som et Soria Moria 1000 meter over havet i naturskjønne områder. Det myldrer av ville og tamme dyr og blant dem er det rundt 20 flotte fjordinger....

Fjordhest med i NRK-serie

Fjordhest med i NRK-serie

I tysdagens episode av programmet «Klart eg kan» på NRK Super, fekk vi møte åtte år gamle Karoline som viste fram fjordhesten Leik på følskue. Karoline Løken-Nesthun har vekse opp på Nordfjordeid, på ein gard der det alltid har vore fjordhest. Både mor og bestefar er...

Julehelsing frå Norges Fjordhestlag

Julehelsing frå Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag takkar alle medlemmer og samarbeidspartar for godt samarbeid i året som har gått. Saman skal vi arbeide vidare for og med fjordhesten, og ha mange gode stunder i lag i året som kjem. Vi ønskjer dykk alle ei fredfull julehøgtid og eit riktig godt,...

Høyringssvar til revidering av avlsplan

Høyringssvar til revidering av avlsplan

Avlsplanen for fjordhest er under revidering, og har tidlegare i år vore ute på høyring. Alle medlemmer i Norges Fjordhestlag har hatt moglegheit til å kome med innspel til korleis dei vil at den nye avlsplanen skal sjå ut. Etter ynskje frå medlemmane har styret...

Erfaringsmøte om Skeid

Erfaringsmøte om Skeid

13.-14. januar vil Norges Fjordhestlag saman med Landslaget for nordlandshest/lyngshest og Landslaget for dølehest arrangere eit erfaringsmøte om Skeid på Norsk Hestesenter. I forkant av dette treng me hjelp frå lag som har arrangert Skeid. Det er laga eit...

Har du lyst på ein kjekk og spennande jobb?

Har du lyst på ein kjekk og spennande jobb?

Har du lyst til å bli vår nye redaktør? Norges Fjordhestlag søkjer etter ny redaktør for medlemsbladet Fjordhesten frå og med 01.03.2016. Dette er ein kjekk jobb der du kan kome tettare på fjordhestarbeidet i heile landet. Du som blir ny redaktør bestemmer i stor grad...

Forslag til endringar i NM-statuttane

Forslag til endringar i NM-statuttane

Aktivitetsutvalet i Norges Fjordhestlag har lagt fram eit forslag til endringar i NM-statuttane. Dei nye statuttane skal gjelde frå og med neste års Noregsmeisterskap. Alle dei tre særnorske rasane har eigne Noregsmeisterskap, men det er berre fjordhesten som har sine...

Norsk Hestesenter vil utdanne fleire dommarar

Norsk Hestesenter vil utdanne fleire dommarar

Norsk Hestesenter på Starum har sidan tidleg på nittitalet hatt ansvaret for utdanning av eksteriør- og bruksprøvedommarar i Noreg. Norsk Hestesenter ynskjer at lokallaga i Norges Fjordhestlag kjem med innspel til nye kandidatar for dommarutdanninga. Dei fleste...

Lokallag har suksess med samlingar

Lokallag har suksess med samlingar

Ørsta og Volda Fjordhestlag har i fleire år arrangert samlingar for unghestar og vaksne hestar som skal på utstilling. Dette er ein sosial og lærerik aktivitet som det er enkelt for lokallaga å arrangere, og det gir stor gevinst i form av miljøtrening,...

Lokallaga som drivkraft i framtida

Lokallaga som drivkraft i framtida

Norges Fjordhestlag ynskjer aktive lokallag og har difor laga ei verktøykasse med hjelpemiddel og idear for å stimulere til meir aktivitet. Norges Fjordhestlag har om lag 40 lokallag over heile landet. Lokallaga jobbar ulikt; nokre har mest fokus på sport og stemner,...

NM og Nordisk for fjordhest 2017

NM og Nordisk for fjordhest 2017

Gjer deg klar for ei fantastisk fjordhestveke neste sommar! Arrangørar for neste års NM og Nordisk for fjorhest er klare, og me håper på stort oppmøte frå både inn- og utland. Nordisk for fjordhest vil verte arrangert av Borge Rideklubb og Østfold Fjordhestlag på...

Fabelaktig følskue

Fabelaktig følskue

Årets haustmøtedeltakarar fekk sjå landets kanskje største følskue på Eid laurdag. Det møtte 30 føl til følskuet, som i år vart arrangert av Eid Fjordhestlag i samband med Haustmøtet i Norges Fjordhestlag. Av desse var 23 fjordhestar; 12 hopper og 11 hingstar. Mykje...

Avlssesongen 2016

Avlssesongen 2016

Låge bedekningstal og få fødde føl har i fleire år vore det største problemet for fjordhesten. For andre år på rad opplever vi no ei auke i bedekningstala – forhåpentlegvis var dei kritisk låge tala frå 2014 eit historisk botnnivå. Under helgas haustmøte på...

Fjordhesten sensasjonelt til topps mot sprangeliten

Fjordhesten sensasjonelt til topps mot sprangeliten

Tekst: Anne-Karin Løken Foto: Heidi Bergsund Mot alle odds var det fjordingen Herkules som vann i underhaldningsklassa under Kingsland Oslo Horse Show i Telenor Arena laurdag kveld. Fire spranghestar og comeback-ryttarar i duell mot fire vaskeekte fjordhestar med...

Fjordhestar på amerikareise

Fjordhestar på amerikareise

I skrivande stund er fire grå fjordhestar frå Noreg på veg til sin nye heim i USA. Ein ser for tida ein auka etterspørsel etter gode fjordhestar, ikkje minst utanfor våre landegrenser. Sunnyside Farm i Montana driv med avl og bruk av fjordhest og clydesdale. Dei har...

EM Fjordhest: Norsk sølv og bronse

EM Fjordhest: Norsk sølv og bronse

De norske ekvipasjene som dro til Danmark for å konkurrere i EM for fjordhest første helgen i august fikk som ventet sterk motstand fra konkurrentene. I anledning 75-årsjubileet til den danske fjordhestforeningen "Fjordhesten Danmark" ble det arrangert både dansk...

Presentasjon av EM-deltakarane

Presentasjon av EM-deltakarane

Torsdag 4. august brakar det laust -  EM for fjordhest vert arrangert i Vilhelmsborg i Danmark. Frå Noreg reiser fjorten ekvipasjer for å kjempe om dei gjeve titlane, me har representantar i alle greinkonkurransene samt EM senior. Det ligg mykje hardt arbeid bak eit...

NM 2016 – Spenning, glede og action

NM 2016 – Spenning, glede og action

Tekst: Inger Grønntun/Kjellfrid Støylen Foto: Inger Grønntun/Astrid Marie Årdal Den trettiande Norgesmeisterskapen for fjordhest er historie. Gjennom ei heil veke har vakre og veltrena fjordhestar konkurrert i dressur, sprang, køyring og feltritt, i sol og regn....

NM Fjordhest: onsdag

NM Fjordhest: onsdag

Onsdag vart det både ridd og køyrd dressur under NM for Fjordhest i Førde. Blant klassene fann me blant andre MB dressurkøyring som er første avdeling i greinmeisterskapen i køyring, samt andre og siste avdeling i greinmeinsterskapen i dressur. Greinmeisterskapen i...

Fjordhest-NM 2016 er i gong!

Fjordhest-NM 2016 er i gong!

Skrevet av Inger Grønntun Jordbruksskulen på Mo i Førde er fylt opp av vakre fjordhestar, som i løpet av veka skal konkurrere om gjeve titlar. I løpet av gårsdagen kom hestane på plass, og stallgongane vart fylde med utstyr, fôr, og glade hestefolk. Over hundre...

Resultat frå landsfinalen for unghest

Resultat frå landsfinalen for unghest

I dag møtte 19 av dei flottaste unghestane i landet til landsfinale på Stord. TREÅRSHOPPER 1. Emma Konstanse e. Merinas Emil u. Vetrhus Ronja Eigar: Tone Helen Bache, Haukeland 2. Birkelid Oda e. Fløgstad Odin u. Birkely Monja Eigar: Jorunn og Vidar Heggheim, Naustdal...

Program for landsfinalen

Program for landsfinalen

Landsfinalen for unghest vert arrangert under jubileumsutstillinga på Stord laurdag 25. juni. Tretten unghestar er påmeldt, men hestane som stiller på Stord kan òg kvalifisere seg. Her finn du tidsskjema for landsfinalen: Dommarar er Kari Anne Indrebø og Kristen Vines...

Startlister for EM Fjordhest

Startlister for EM Fjordhest

EM for Fjordhest 2016 vert arrangert i Vilhelmsborg i Danmark. Arrangøren har no klar startlister for stemnet, dei kan du sjå HER. Desse deltakarane representerer Noreg: EM Dressur senior: Ida Elin Røstad Sunde og Kuling Karin Kleppe og Merinas Emil Cassandre...

Laguttak til EM for Fjordhest

Laguttak til EM for Fjordhest

Årets EM for Fjordhest vert arrangert i Vilhelmsborg i Danmark 4.-7. august, og no er det klart kven som vil representere Noreg i lagkonkurransen. Det er aktivitetsutvalet i Norges Fjordhestlag som tek ut lag blant dei kvalfiserte ryttarane. Uttaket vert basert på...

Tradisjonsrike hingsteslepp

Tradisjonsrike hingsteslepp

Bedekkingstala for fjordhest har i mange år gått nedover, men i 2015 var det for første gong på årevis ei auke. Ein populasjon må ha to hundre fødde føl per år for å vere bærekraftig, og med 226 bedekte marar i fjor er me ikkje så alt for langt unna. Mange er spente...

Landsfinalen – arenaen der alle er vinnarar!

Landsfinalen – arenaen der alle er vinnarar!

Landsfinalen for unge fjordhestar blir i år halden på Stord Hestesportssenter, under jubileumsutstillinga til Ytre Sunnhordland Fjordhestlag og Stord Hestesportslag. Dato for utstillinga er 25. og 26. juni. Alle unghestar som har fått 8 eller høgare i...

Haustmøte 2016

Haustmøte 2016

Årets Haustmøte for fjordhesten vert arrangert 21.-23. oktober på Nordfjordeid. Vi har dei siste åra hatt felles Haustmøte med dølahesten og nordlands-/lyngshesten, men i fellesskap har vi kome fram til at vi held Haustmøte kvar for oss i år. Ynskjer du å bidra med...

Resultat og bilete frå Stend

Resultat og bilete frå Stend

Resultat og bilete frå unghestskue på Stend 21. mai: Hingstar 2 år Hjortlands Prinsen e. Myklemann u. Hermantos Datter 7,5-7,5-7-7-7, sløyfe Tun Birk e. Volls Birk u. Tunild 7,5-7,5-6,5-8-6,5, ikkje sløyfe Hopper 3 år Emma Konstanse e. Merinas Emil u. Vetrhus Ronja...

Resultat og bilete frå Stav

Resultat og bilete frå Stav

Heile åtti hestar var meldt til årets unghestskue på Stav i Gudbrandsdalen. Skuet gjekk føre seg i strålande solskinn, og trakk til seg publikum frå fleire kantar av landet. Sjølv om Dølahesten dominerte skuet, møtte også elleve fjordhestar: Hingstar 1 år Storm frå...

Årets utstillar og årets oppdrettar

Årets utstillar og årets oppdrettar

Kvart år deler Norges Fjordhestlag ut pris til årets beste oppdrettar og årets beste utstillar. Basert på data frå Norsk Hestesenter vert det gitt poeng ut i frå hestane ein eig eller har oppdretta si oppnådde premiegrad på utstilling. Ein får ekstra poeng dersom ein...

Marknadsføringsprisen til Lene Kragh

Marknadsføringsprisen til Lene Kragh

Under årets hingsteutstilling på Nordfjordeid delte Norges Fjordhestlag ut marknadsføringsprisen til Lene Kragh. Lene er både grasrotarbeidar, internasjonal kusk  og fenomenal fjordhestambassadør. Av Anne-Karin Løken Det er fleire grunnar til at Norges Fjordhestlag...

Optimisme for fjordhesten

Optimisme for fjordhesten

1500 publikummarar på hingsteutstillinga 2016: Optimisme for fjordhesten - Vi merkar ei positiv stemning kring fjordhestavlen, seier leiar i Norges Fjordhestlag, Janne Seilen. Under hingsteutstillinga på Nordfjordeid denne helga vart det kåra åtte nye hingstar. -...

Travløp i Øyane

Travløp i Øyane

Dei siste åra har det vorte arrangert travløp i Øyane under hingsteutstillinga. Dette er særs populært blant publikum, og også i år møtte mange opp for å sjå. Travløpet er ope for alle som vil starte, og i år var alle som møtte til start hingstar som vert vist på...

Nytt styremedlem: Lisbeth Strandum

I dag har Norges Fjordhestlag halde årsmøte, og det har vorte vald inn eit nytt styremedlem. Lisbeth Strandum er 36 år og bur på Hønefoss. Ho har halde på med hest i ca 25 år, og vart tidleg på nittitalet introdusert for fjordhesten. Ho har fjordhesten Borgvinn på 24...

Fagseminar for fjordhestfolket

Fagseminar for fjordhestfolket

Norges Fjordhestlag inviterer til  Fagseminar for fjordhestfolket onsdag 4. mai kl 16-18 på Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid Tema:   Bruk av EVA-verktøyet           verktøy for slektskombinasjonar og berekning av innavl           ved rådgjevar Siri Furre, NHS...

Landsfinalekandidatar

Landsfinalekandidatar

Årets unghestsjå er i gang, og alle unghestar som får karakteren 8 og høgare i heilskapskarakter er kvalifiserte til å vere med på Landsfinalen for unghest på Stord 25.-26. juni. Alle kvalifiserte unghestar skal få invitasjonsbrev av utstillingsarrangøren der dei...

Oppdatering av hingstekatalogen

Oppdatering av hingstekatalogen

Nå er det tid for å oppdatere hingstekatalogen for 2016. For at vi skal ha en mest mulig oppdatert hingstekatalog, ber vi om at alle hingsteeiere sender følgende informasjon på e-post til hingstekatalog@fjordhest.no: - Hvor hingsten skal stå sesongen 2016 og...

EM fjordhest 2016

EM fjordhest 2016

Årets EM for fjordhest går av stabelen 4,-7, august ved Vilhelmsborg i Århus. Stevneinvitasjonen finn ein blant anna på www.fjordhest.dk. Påmeldingsfristen er sett til 15.mai 2016.

Meldte hingster til Eid 2016

Meldte hingster til Eid 2016

Nå kan du se liste over påmeldte hester til hingsteutstillingen i Nordfjordeid 2016: se liste over hingstene. Det er meldt 30 hingster til Nordfjordeid i år, i tillegg til hingstene på lista er det meldt en treåring som ikke er registret i Norge pr.dags dato.  ...

Invitasjon til uoffisielt travløp på Nordfjordeid

Invitasjon til uoffisielt travløp på Nordfjordeid

Under hingsteutstillinga, fredag den 6. mai blir det uoffisielt travløp for fjordhest i Øyane på Nordfjordeid. Alle som ønskjer å delta kan melde seg på. Travløpet vil ikkje ha betydning for dømminga av hingstane, men vil truleg ha god underhaldningsverdi! Travløpet...

Jubileumsutstilling ved Stord Hestesportssenter

Jubileumsutstilling ved Stord Hestesportssenter

25.-26. juni 2016 inviterer Ytre Sunnhordland Fjordhestlag, saman med Stord Hestesportlag, til jubileumsutstilling ved Stord Hestesportssenter. Noter deg denne datoen, og start planlegginga! Me an love deg og dine ei flott helg på Stord. Jubileumsutstillinga...

NM siden er i gang!

NM siden er i gang!

Noregsmeisterskapen for fjordhest 2016 vil finne stad på Mo jordbruksskule 5.-9. juli. Arrangørane er Førde køyre- og rideklubb og Sunnfjord fjordhestlag, og nå er sidene på Fjordhestportalen opprettet og vil bli oppdatert løpende så snart ting kommer på plass. Klikk...

Endra dag for årsmøtet

Endra dag for årsmøtet

Årsmøtet i Norges Fjordhestlag blir i år torsdag 5. mai kl 13 på Nordfjord Hotell, Nordfjordeid. Merk at dette er ny vekedag i høve tidlegare - torsdag i staden for onsdag. Hugs at utsendingar til årsmøtet må ha betalt kontingent i Norges Fjordhestlag. Styret

Registrering av føll 2016

Registrering av føll 2016

  Fra og med 2016 vil Norsk Hestesenter slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne. Føllene vil nå bli registrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født. Springseddelen sendes deretter til Norsk...

Alle føl er viktige – takk!

Alle føl er viktige – takk!

Norges Fjordhestlag takkar alle som har ført hoppa si til hingst i 2015 og som dermed har vore med på å betre situasjonen for fjordhesten dette året. Kvar einaste hoppe som blir bedekka og kvart einaste fødde føl er viktige bidrag i arbeidet for rasen. Vi ønskjer å...

Unghestfinalen for fjordhest 2016

Unghestfinalen for fjordhest 2016

Norges Fjordhestlag takkar for søknad frå Ytre Sunnhordaland Fjordhestlag om arrangering av unghestfinalen for fjordhest 2016. Styret i NFHL går for at landsfinalen vert arrangert i samband med jubileumsutstillinga 25.-26. juni 2016 på Stord. Det er ønskje om eit tett...

Revidering av avlsplan for Fjordhest

Revidering av avlsplan for Fjordhest

Avlsutvalet ønskjer ein høyringsprosess der medlemane får gode høve til å kome med innspel. Som utgangspunkt sender vi ut nokre aktuelle og sentrale spørsmål. Svar på desse vil gje oss godt grunnlag for det vidare arbeidet. Høyringsfristen er sett til 20.02.2016.

Program Haustmøte 2015

Program Haustmøte 2015

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest ønskjer medlemmene velkomne til Haustmøtet 2015.

Nordisk for Fjordhest i Sverige 2015

Nordisk for Fjordhest i Sverige 2015

Forrige uke onsdag 22 juli dro 10 hester og 18 norske personer over grensen til Sverige for å være med Nordisk for Fjordhest i Sverige. Det var 9 ryttere og kusker som deltok på totalt 3 lag fra Norge. Stemmingen var topp og alle var klare for flotte dager i Sverige....

NM Fjordhest 2015: Gratulerer til vinnarane!

NM Fjordhest 2015: Gratulerer til vinnarane!

Norges Fjordhestlag gratulerer norgesmeistrane med sigrane i årets NM: Sylvia Kallekleiv Langeland på Freddi og Linn Smedsmo på Hermanto kunne reise heim frå Stav med gull om halsen etter hektiske dagar og ei flott NM-veke. Vi gratulerer også laget frå Borge Rideklubb...

Mangfoldig Fjordhest-NM

Mangfoldig Fjordhest-NM

NM for fjordhest er i disse dager i full gang, arrangert av Stav ride- og kjøreklubb på Stavsplassen i Gudbrandsdalen. Over hundre ekvipasjer deltar på konkurransebanene. Dette viser at fjordhestbrukerene holder stand, og fjordhesten fortsatt blir sett på som en...

Dronningar av Rosendal

Dronningar av Rosendal

Dei kappast om den gjeve tittelen, damene i Rosendal i dag. Framfor vogna gjekk den stødige Vilde Vevle, ei fjordamerr som er dronningtittel verdig, kusk var dronninga av Norges Fjordhestlag, Janne Seilen, og i vogna sat ikkje mindre enn to skandinaviske dronningar –...

Marknadsføringsprisen 2014 til Birgitte og Sno

Marknadsføringsprisen 2014 til Birgitte og Sno

Norges Fjordhestlag har oppretta ein eigen marknadsføringspris til person(ar) som har gjort ein ekstra innsats for å marknadsføre fjordhesten i løpet av året. Vi ønskjer å bli flinkare til å synleggjere at vi set pris på entusiasmen og innsatsen som blir lagt ned til...

Sangen Fjordhestnatt

Sangen Fjordhestnatt

På utstillingsmiddagen ble sangen Fjordhestnatt framført. Video med lydfil fra framføringen kan sees her: Klikk på bildet

Program for hingsteutstillinga 2015

Program for hingsteutstillinga 2015

Program 2015 Tysdag 28. april 1000 Unghestskue for Nordfjord Norsk Fjordhestgard, Breim Før kl 1500 Frammøte av 4-årshingstar til utvida bruksprøve Norsk Fjordhestsenter 1600 Veterinærkontroll UB-hingstar Norsk  Fjordhestsenter Ope informasjonsmøte om utvida...

Fagseminar: Best mogleg hest – lengst mogleg

Fagseminar: Best mogleg hest – lengst mogleg

  Onsdag, etter årsmøtet i Norges Fjordhestlag, blir det fagseminar på Nordfjordeid med Gunnar Bruland og Susan Hellum. * trening mot utstilling/konkurranse * haldbarheit * skadeførebyggingTid: Onsdag 29. april kl 1700 Stad: Eid Rådhus - kommunestyresalen....

Har du betalt?

Har du betalt?

Vi ser av listene over ubetalt kontingent at det er mykje godt hestefolk som har gløymt å betale kontingenten. Ein del årsmøteutsendingar står også med ubetalt kontingent. Gjer vel og betal kontingenten no, så unngår ein å misse medlemsbladet og motta purring. Vi...

Revidering av «Avlsplanen for Fjordhest»

Revidering av «Avlsplanen for Fjordhest»

Arbeidsgruppa utpeika av Norges Fjordhestlag, som skal revidere avlsplanen, har starta arbeidet. Dei ynskjer å å få tilbakemelding frå Fylkes- Distrikts- og Lokallag i Norges Fjordhestlag på 3 spørsmål innen 3. desember 2014. Til Fylkeslag i Norges Fjordhestlag...

Største føllskue i landet?

Største føllskue i landet?

Noreg si truleg største samling av fjordhestføl vart presentert i Fjordhestens Mekka; Nordfjordeid, den 2. november. Over halvparten av føla er heimehøyrande i Nordfjord, og flest av desse i Eid, men det kom òg føl frå Sykkylven i nord til Kvinnherad i sør. Kvaliteten...

Fjordhester i Disneyfilm

Fjordhester i Disneyfilm

2. juledag 2013 gikk premieren på Disneyfilmen «Frost». Denne filmen er inspirert av Norge og norsk natur, og hva er da mer naturlig enn å la hovedpersonene ri på norske fjordhester?

SPONSORAR

advertisement advertisement